Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa transatlantických vzťahov medzi USA a EU. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EU.

 

Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburgom.

 

Granty vo všeobecnej kategórii sú otvorené všetkým disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA.

 

Granty v inovatívnej kategórii: Fulbright-Schuman Innovation Grants.

Inovatívne granty sú určené na podporu takého pobytu, ktorý môže zlepšiť porozumenie základných záležitostí vo vzťahu EU - USA, najmä v oblastiach stretu politiky a technológií (napríklad ochrana dát). Tiež biznis modelmi a ich integrácii do nových alebo už existujúcich politík.

 

 Programy umožňujú:

 

- štúdium

- doktorandský výskum

- post doktorandský výskum

- prednášanie

 

Typy grantov:

 - Pre výskum a prednášanie (ukončené PhD)

 - Pre výskum (alebo štúdium) počas doktorandského štúdia

 - Pre administrátorov medzinárodného vzdelávania

 - Inovatívny grant

 

Štipendiá sú určené na pobyt na akreditovanej univerzite alebo v nezávislom výskumnom centre v USA. Uchádzači si môžu navrhnúť pobyt aj na ďalšej inštitúcii, pokiaľ zdokladujú dôvod a plán pobytu.

 

Kandidáti musia:

  • byť občanmi EÚ;
  • mať aspoň 3 mesačnú skúsenosť minimálne v dvoch členských štátoch EÚ (vrátane SR);
  • preukázať zodpovedajúcu akademickú  alebo profesionálnu kvalitu;
  • mať výbornú znalosť angličtiny
  • zabezpečiť si prijatie na danej inštitúcii/ inštitúciách v USA
  • 2 roky relevantnej profesionálnej alebo akademickej skúsenosti od ukončenia bakárskeho štúdia.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností, je potrebné kontaktovať Komisiu pre vzdelávacie výmeny medzi USA , Belgickom a Luxemburgom.

V prípade, že nemáte ukončené PhD štúdium, kontaktujte student@fulbright.be. V prípade, že už ste držiteľom PhD titulu alebo máte relevantnú profesionálnu skúsenosť bez toho, že by ste mali ukončené PhD štúdium, kontaktujte scholar@fulbright.be.

 

Doba trvania:

Pre postgraduálne štúdium: minimálne 4 mesiacov až jeden akademický rok.

Pre výskum a prednášanie: minimálna doba 3 mesiace, maximálna 9 mesiacov, prednosť majú projekty na obdobie 4-6 mesiacov.

 

Štipendium zahŕňa:

Mesačné štipendium  € 3,000 pre uchádzačov s ukončeným PhD. štúdiom, resp. € 2,000 pre študentov PhD. štúdia. Víza typu J-1 a zdravotné poistenie sú súčasťou štipendia. Cestovný príspevok vo výške € 2,000.

 

Kde študovať alebo robiť výskum:

-  na akreditovaných univerzitách

-  vo výskumných centrách

-  vo vládnych inštitúciách

 

Ako nájsť hosťujúcu univerzitu:

APSIA Schools

-  časopisy a iné publikácie

-  inštitúcie, na ktorých pôsobili bývalí štipendisti

 

Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2021-2022 bude vyhlásený v lete 2020.

 

Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje:

Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA , Belgickom a Luxemburgom

Royal Library, Boulevard de l’Empereur, 4, Keiserslaan, 1000 Brussels, Belgium

Tel: (02) 519 57 72, Fax: (02) 519 57 73

www.fulbright.be