Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete  TU. Komisia môže uhradiť cestovné náklady a ubytovanie.

 

Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk