Letný transatlantický seminár Benjamína Franklina

Program umožňuje 35 európskym a 10 americkým stredoškolským študentom  štvortýždňový pobyt v USA  v lete 2015: 27. júna - 25. júla 2015. Hostiteľskými inštitúciami sú Wake Forest University vo Winston-Salem, North Carolina a Purdue University vo West Lafayette, Indiana.


Cieľom programu je (1) rozvíjať transatlantické vzťahy, (2) upevňovať vzťahy medzi americkou a európskou mládežou z rôznych etnických, náboženských a národných skupín, (3) rozvíjať vzájomné porozumenie medzi USA a Európou a (4) vytvárať skupinu mladých lídrov, ktorí budú rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti medzi svojimi rovesníkmi.

Študenti budú zapojení do tréningu, seminárov, študijných ciest a kultúrnych podujatí. Účastníci budú pracovať na spoločnom projekte, ktorý predstaví a spropaguje ciele a úlohy programu.

Kandidáti  musia:

a.    byť vo veku 16 – 18 rokov k 27. júnu 2015;
b.    mať výbornú znalosť angličtiny (ústny pohovor alebo TOEFL test);
c.    úmysel pokračovať na strednej, alebo nastúpiť na vysokú školu na jeseň 2015;
d.    prejavovať silný záujem o transatlantické vzťahy a diplomaciu;
e.    mať vážny záujem o USA;
f.     dosahovať výborné študijné výsledky;
g.    prejovovať záujem o komunitu a mimoškolské záujmy;
h.    nemať žiadnu, resp. iba minimálnu skúsenosť s pobytom alebo cestovaním v USA;
i.     ochotu zúčastniť sa na intenzívnom letnom programe.

 

 

Termín uzávierky je 28. februára 2015 Prihlášku je potrebné zaslať pani Dane Polčíkovej, Veľvyslanectvo USA, PolcikovaD@state.gov.


FRANKLIN