Okrem štandardných programov administruje Komisia aj programy, ktoré financuje a výber uskutočňuje Ministerstvo zahraničných vecí USA.

 

Komisia okrem toho môže spolupracovať aj na programoch zabezpečovaných inými inštitúciami, pričom ale musí dodržiavať rovnaké podmienky ako pri administrácii Fulbrightovho programu.