Absolventi

Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 700 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom  rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa medzitým stali aktívnymi a dôležitými lídrami v akademických a výskumných inštitúciách, vo vláde a v politike, v neziskových organizáciách,  v umení a v ďalších sférach  spoločenského života.

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837. Pre aktualizáciu kontaktných údajov môžete vyplníť informačný formulár.

 

Absolventi šk. rok 2019 - 2020

Absolventi šk. rok 2018 - 2019

Absolventi šk. rok 2017 - 2018

Absolventi šk. rok 2016 - 2017

 

 

 

Slovenská asociácia Fulbrightovho programu vznikla v roku 2001 a združuje absolventov Fulbrightovho alebo iných programov organizovaných Fulbrightovou komisiou. Cieľom asociácie je propagácia Fulbrightovho programu v Slovenskej republike a v USA, https://sfaa.sk/.

 

 

Fulbright Association je americká nezisková organizácia absolventov a priateľov Fulbrightovho programu v USA.

Fulbright Association sa usiluje, aby vláda USA naďalej finančne zabezpečovala tento výnimočný program, a aby sa ďalšie generácie študentov, učiteľov a odborníkov mohli zúčastniť programu. Asociácia informuje svojich členov o aktuálnej legislatíve a iných záležitostiach, podporuje program prostredníctvom svojich členov, amerických vysokoškolských inštitúcií a informačných kampaní. Viac informácií o tejto organizácii nájdete na www.fulbright.org.