Absolventi

Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 500 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom  rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa medzitým stali aktívnymi a dôležitými lídrami v akademických a výskumných inštitúciách, vo vláde a v politike, v neziskových organizáciách,  v umení a v ďalších sférach  spoločenského života.

 

FAA_logo

 

Slovenská asociácia Fulbrightovho programu vznikla v roku 2001 a združuje absolventov Fulbrightovho alebo iných programov organizovaných Fulbrightovou komisiou. Cieľom asociácie je propagácia Fulbrightovho programu, udržovanie kontaktov a informovanosti medzi absolventami programov Fulbrightovej komisie, rozvíjanie kontaktov medzi inštitúciami v SR a USA. Podrobné informácie získate na board@sfaa.sk

 

Štipendisti:

2005 - 2006 

2006 - 2007 

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

 

Fulbright Association

Fulbright Association je americká súkromná nezisková členská organizácia absolventov a priateľov Fulbrightovho programu v USA. Asociácia sa venuje podpore najdôležitejšieho amerického programu pre medzinárodné vzdelávacie a kultúrne výmeny, je veľkým prínosom pre zahraničných študentov, učiteľov a odborníkov a upevňuje globálnu sieť absolventov Fulbrightovho programu.

Fulbright Association sa usiluje, aby vláda USA naďalej finančne zabezpečovala tento výnimočný program, a aby aj ďalšie generácie študentov, učiteľov či odborníkov mali príležitosť zúčastniť sa programu. Asociácia informuje svojich členov o aktuálnej legislatíve a iných záležitostiach, ktoré by mohli program ovplyvňiť a mobilizuje svojich členov podporovať program prostredníctvom médií, verejného vzdelávania a informačných kampaní. Viac informácií o tejto organizácii nájdete na www.fulbright.org.

 

State Alumni Directory

State Alumni Directory je interaktívny inernetový adresár absolventov programov, ktoré financuje U.S. State Department, kam patrí aj Fulbrightov program a Humphrey Fellowship program. Stránka predlžuje štipendijnú skúsenosť po návrate domov a umožňuje absolventom programu udržovat kontakty nielen medzi sebou, ale aj s Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti na Ministerstve zahraničných vecí USA.

Stránka je určená užívateľom a umožňuje im vytvárať jej obsah. Napríklad stránka umožňuje užívateľom nájsť informácie, ktoré im pomôžu pri hľadaní grantových ponúk, pracovných príležitostí, ako aj kalendár aktivít či priestor na uverejnenie správ a fotografií. Keďže stránka má celosvetovú členskú základňu, obsah je veľmi široký.