Absolventi

Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 600 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom  rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa medzitým stali aktívnymi a dôležitými lídrami v akademických a výskumných inštitúciách, vo vláde a v politike, v neziskových organizáciách,  v umení a v ďalších sférach  spoločenského života.

 

 

 

Slovenská asociácia Fulbrightovho programu vznikla v roku 2001 a združuje absolventov Fulbrightovho alebo iných programov organizovaných Fulbrightovou komisiou. Cieľom asociácie je propagácia Fulbrightovho programu v Slovenskej republike a v USA, https://sfaa.sk/.

 

 

Fulbright Association

Fulbright Association je americká nezisková členská organizácia absolventov a priateľov Fulbrightovho programu v USA. Asociácia sa venuje podpore najdôležitejšieho amerického programu pre medzinárodné vzdelávacie a kultúrne výmeny, je veľkým prínosom pre zahraničných študentov, učiteľov a odborníkov a upevňuje globálnu sieť absolventov Fulbrightovho programu.

Fulbright Association sa usiluje, aby vláda USA naďalej finančne zabezpečovala tento výnimočný program, a aby aj ďalšie generácie študentov, učiteľov či odborníkov mali príležitosť zúčastniť sa programu. Asociácia informuje svojich členov o aktuálnej legislatíve a iných záležitostiach, ktoré by mohli program ovplyvňiť a mobilizuje svojich členov podporovať program prostredníctvom médií, verejného vzdelávania a informačných kampaní. Viac informácií o tejto organizácii nájdete na www.fulbright.org.