Aktuality

Professor Milan Kováč, a 2014 Fulbright Fellow in cultural anthropology at Missouri State University, head of the Comenius University’s Department of Comparative Religions, is the founder of Mesoamerican and Maya studies in the Slovak Republic. His international research team in the northern Guatemalan jungle -- using new aerial laser scanning -- discovered remains of a Mayan metropolis of 15 million people (and 60,000 buildings, plazas, and pyramids) that collapsed in the 9th century.

 

 

ŠTUDUJ NA STREDNEJ ŠKOLE V USA S PROGRAMOM FLEX - Uzávierka prihlášok na školský rok 2019-2020 je 31.októbra 2018.

 

Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov. všetky finančné náklady hradí americká vláda. Štipendium dáva študentom možnosť stráviť rok v americkej hosťovskej rodine a študovať na strednej škole.

Štipendisti majú okrem toho  možnosť spoznať americký životný štýl a kultúru a zoznámiť svoju hostiteľskú rodinu a spolužiakov s kultúrou a históriou ich krajiny. Študenti si počas pobytu vytvárajú silné kamarátstva, ktoré často trvajú celý život.

 

Podmienky pre uchádzačov:

 • musíte byť študenti 1. alebo 2. ročníka na slovenskej strednej škole
 • ste narodení medzi 15.07.2001 - 15.07.2004
 • ste občanmi SR a máte cestovný pas
 • dokážete komunikovať po anglicky
 • za ostatných 5 rokov ste strávili na území USA menej ako 90 dní

FLEX štipendium pokrýva:

 • spiatočnú letenku
 • mesačné štipendium určené na spoločenské aktivitity a nákup základných osobných potrieb (napr. hygienické potreby)
 • umiestnenie vo vybranej a overenej hosťovskej rodine počas školského roka
 • štúdium na americkej strednej škole
 • prípravné školenia pred odchodom do USA a po návrate do SR
 • aktivity v mieste pobytu v USA
 • zdravotné poistenie (nezahŕňa zdravotnú starostlivosť a starostlivosť spojenú s už eistujúcim chronickým ochorením)

 

Viac informácií nájdete na http://www.discoverflex.org/ alebo slovakia@americancouncils.eu.

 

 

 

Slovenské stredné školy majú možnosť uchádzať o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 2019-2020.

Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske štúdium štvorročné) v oblastiach ako napr. angličtina, história, americká literatúra, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka/lingvistika. Okrem toho sa vyžaduje aj praktická skúsenosť s vyučovaním amerických reálií alebo anglického jazyka.

Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom podmienkou je nástup na začiatku školského roka.  Znalosť slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie.

Komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné povolenie a všetky záležitosti spojené s pobytom v SR vybavuje Komisia.
 
Na základe finančných prostriedkov, ktoré má Komisia na školský rok 2019-2020 k dispozícii, môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta. Prednosť budú mať školy, ktoré doteraz nemali možnosť zúčastniť sa tohto programu. Dôležitým aspektom je aj počet anglicky hovoriacich pedagógov na škole, nielen učiteľov angličtiny, ale aj ostatných zamestnancov školy, s ktorými by lektor/asistent mohol komunikovať.

 

V prípade záujmu o lektora/asistenta je potrebné podať žiadosť elektronicky do 15. januára 2019 na adresu office@fulbright.sk.

 

ŽIADOSŤ O LEKTORA/ASISTENTA