Letné semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov sú  5  – týždňové intenzívne akademické programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na stredoškolských inštitúciách. Semináre sa budú konať v júni 2019 a program zabezpečuje University of Montana in Missoula a hlavnou témou bude "sloboda, rovnosť a americký sen".

 

Letný seminár pre stredoškolských učiteľov umožní podrobne sa zoznámiť s americkou spoločnosťou, vzdelávaním a kultúrou – minulou a súčasnou. Cieľom seminára bude poskytnúť obsah a materiály pre účastníkov tak, aby mohli vypracovať učebné osnovy o USA na úrovni stredných škôl. Hlavné zameranie seminára bude obsah a materiály, nie metodológia a pedagogické metódy. Program bude prostredníctvom kombinácie tradičných, multi-disciplinárnych a interdisciplinárnych prístupov skúmať históriu a vývoj amerických inštitúcií a hodnôt. Seminár sa  zamerá na témy ako  "demokracia a občianskosť" a "právna a sociálna zodpovednosť z pohľadu americkej histórie". 4 týždne akademického pobytu budú spojené s ďalším týždňom cestovania za účelom návštev rôznych pracovísk.

 

PRIHLÁŠKA

 

 

Letný seminár pre stredoškolských administrátorov –  školiteľov, autorov učebníc, navrhovateľov učebných osnov, zástupcov ministerstiev školstva a pod. umožňuje oboznámiť sa do hĺbky s americkou spoločnosťou, vzdelávaním a kultúrou – minulou a súčasnou.  Seminár sa  zamerá na témy ako "sloboda, rovnosť a americký sen", "demokracia a občianskosť" a "práva a sociálna zodpovednosť z historického hladiska" Program sprostredkuje akademický tréning, stretnutia s regionálnymi pedagógickými, administratívnymi pracovníkmi a komunálnymi zástupcami a  návštevu rôznych pracovísk. 4 týždne akademického pobytu budú spojené s ďalším týždňom cestovania.

 

PRIHLÁŠKA

 

Termín uzávierky podania prihlášky je 15. decembra 2018. 

 

Vhodnými kandidátmi (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú stredoškolskí pedagógovia a pracovníci. Tieto semináre sú určené predovšetkým pre stredoškolských pedagógov, školiteľov, navrhovateľov učebných osnov, ministerských pracovníkov a iných profesionálov zodpovedných za stredoškolské vzdelávanie.

Ideálni kandidáti sú záujemci, ktorí chcú zapracovať a prípadne prehĺbiť aspekty amerických štúdií do osnov, špeciálnch seminárov alebo tréningov.

Hoci akademická a profesionálna kvalifikácia kandidáta je dôležitá, rovnako dôležitý je spôsob, akým učastníci budú môcť zapracovať získané poznatky a skúsenosti.

Prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky vo svojej práci, a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.

 

Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári. 

 

 

Fulbrightova komisia nominuje kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre majú zhruba 20 účastníkov  z celého sveta. MZV USA hradí aj všetky náklady spojené s pobytom vrátanie zdravotného poistenia.