Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike je najstaršou a najznámejšou organizáciou pre vzdelávacie programy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. V záujme úspešného pokračovania Fulbrightovho programu je vyhlásený konkurz  na pozíciu výkonnej riaditeľky/riaditeľa.

 

Výkonný riaditeľ (ž,m)

 

Funkcia

 • Implementácia dlhodobej stratégie a plánovania programov v koordinácii s Radou Komisie;
 • Vytváranie a udržiavanie  širokej siete a spolupráce s vládnymi inštitúciami, vzdelávacími a výskumnými organizáciami doma a v zahraničí;
 • Finančné plánovanie, operatívne  riadenie verejných a súkromných príjmov ako aj všetkých výdavkov;
 • Administrácia štipendií pre občanov USA v SR;
 • Spolupráca s médiami a verejnosťou;
 • Zodpovednosť za výber a umiestňovanie štipendistov a vedenie pracovného tímu.


Profil

 • Vysokoškolské vzdelanie (Magister, PhD.);
 • 4 - 10 rokov relevantnej odbornej praxe vo vzdelávacej, vedeckej alebo výskumnej organizácii,vzdelanie alebo vedomosti  v oblasti podnikania alebo výskumu vo verejnom alebo v neziskovom sektore;
 • Skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými akademickými inštitúciami, predovšetkým v USA;
 • Podnikateľské schopnosti a medzikultúrne  myslenie, ako aj vysokú úroveň sebamotivácie;
 • Reprezentačné schopnosti, diplomatické kompetencie a vysoká sociálna kompetencia;
 • Výborná znalosť slovenčiny a angličtiny.

 

Ponuka

 • Plná zodpovednosť za činnosť Komisie J.W. Fulbrighta v SR a formovanie budúcnosti Komisie;
 • Zmysluplná riadiaca práca s rôznorodou škálou úloh a rozmanitou škálou aktivít;
 • Aktívna podpora Rady Komisie a motivovaného tímu.

 

Podrobný popis pozície nájdete TU.

 

Termín uzávierky podávania žiadostí je 20. marca 2020.

 

Motivačný list, životopis a 3 referencie  zašlite na adresu:     office@fulbright.sk

 
 

          alebo

 

J. W. Fulbright Commission

Konventná 1

811 03 Bratislava

Slovenská republika

                                                                                                          
 

 

 

 

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.