Fubrightova komisia v spolupráci s Komisiami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, a Bulharsku umožňuje prihlásiť sa na študijný pobyt v USA zameraný na kybernetickú bezpečnosť.  3-týždňový pobyt je určený pre zástupcov univerzít a bude sa konať v druhej polovici 2021.

 

Program je určený pre univerzitných odborníkov, ktorí vedú programy zamerané na kybernetickú bezpečnosť, alebo ich pripravujú.

 

Kritériá prijímania a všeobecné podmienky:

 

  • Pobyt je určený pre pracovníkov verejných alebo súkromných univerzít, ktoré plánujú zaviesť nové, kvalitne navrhnuté programy kybernetickej bezpečnosti a/alebo podporovať rozvoj a posilnenie už existujúcich programov;
  • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka na úrovni minimálne B2;
  • Prednosť majú uchádzači so značným akademickým a/alebo profesionálnym vzdelaním v tejto oblasti, a ktorí majú reálny vplyv na program kybernetickej bezpečnosti realizovaný alebo plánovaný v ich inštitúcii;
  • Jednoznačná motivácia pokračovať v danom zameraní a na danej inštitúcii;
  • Pri splnení všetkých podmienok prednosť budú mať uchádzači na začiatku svojej profesionálnej kariéry.

 

Študiný pobyt bude zameraný na:

 

  • Zoznámenie sa s rozsahom štúdií o kybernetickej bezpečnosti vyučovaných v USA, katalógom špecializácií a s obsahom kurzov/učebných osnov;
  • Príklady úspešných akreditovaných programov kybernetickej bezpečnosti na bakalárskej a magisterskej úrovni, ktoré ponúkajú významné americké univerzity;
  • Príklady najlepšech postupoch pri organizovaní a realizácii programov kybernetickej bezpečnosti;
  • Diskusia o o najaktuálnejších výzvach v kybernetickej bezpečnosti a štúdiách venovaných tejto téme;
  • Najnovšie trendy v rôznych aspektoch kybernetickej bezpečnosti.

 

Termín uzávierky podávania prihlášky je 30. októbra 2020.

 Komisia môže nominovať 2 účastníkov zo Slovenskej republiky.

 

Ďalšie informácie a pokyny nájdete na https://fulbright.edu.pl/cybersecurity/.

 

Prihlášku nájdete aj na: https://form.jotform.com/200704780181045.

 

V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte Komisiu na office@fulbright.sk