Letné semináre v USA pre študentských lídrov sú 5 týždňové akademické programy, ktorých cieľom je prehĺbiť znalosti o USA a zároveň podporiť líderské schopnosti študentov na bakalárskom stupni štúdia. Pobyt pozostáva zo seminárov, diskusií, skupinových prezentácií, a štúdia textov. Školské aktivity budú doplnené exkurziami, návštevami múzeí, tematickými výletmi a rôznymi aktivitami na podporu vodcovských schopností a tiež dobrovoľníckymi aktivitami.

 

Pre podrobnejšie informácie, prihlášku ako aj kritéria pre uchádzačov kliknite sem.

 

Uzávierka podávania prihlášok je 11. januára 2021. Semináre sa uskutočnia v mesiacoch júl - august 2021. Konkrétny termín bude upresnený neskôr.