Program umožňuje 35 európskym a 10 americkým stredoškolským študentom štvortýždňový pobyt v USA v mesiacoch jún - júl 2020.

 

Podrobný popis programu a profil uchádzača nájdete  na stránke Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike

 

Cieľom programu je  rozvíjať transatlantické vzťahy,  upevňovať vzťahy medzi americkou a európskou mládežou, rozvíjať vzájomné porozumenie medzi USA a Európou a vytvárať skupinu mladých lídrov, ktorí budú rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti medzi svojimi rovesníkmi. Študenti budú zapojení do tréningu, seminárov, študijných ciest a kultúrnych podujatí. Účastníci budú pracovať na spoločnom projekte, ktorý predstaví a spropaguje ciele a úlohy programu.

Kandidáti  musia:

 

  •  byť narodení medzi 22. júnom 2002 a 22. júnom 2004 (vek 16 – 18 rokov na začiatku programu);
  • mať výbornú znalosť angličtiny (ústny pohovor alebo TOEFL test); 
  • cieľ pokračovať na strednej, alebo nastúpiť na vysokú školu na jeseň 2020;
  • prejavovať silný záujem o transatlantické vzťahy a diplomaciu;
  • mať vážny záujem o USA;
  • dosahovať výborné študijné výsledky;
  • prejavovať záujem o komunitu a mimoškolské záujmy;
  • nemať žiadnu, resp. iba minimálnu skúsenosť s pobytom alebo cestovaním v USA;
  • prispôsobiť sa ubytovaniu na internáte, cestovaniu, rôznorodosti skupiny, a rôznym kultúrnym a spoločenským odlišnostiam oproti domovskej krajine.

 

Náklady spojené s pobytom hradí kompletne americká strana.
 

 

Termín uzávierky je 15. januára 2020 Prihlášku je potrebné  zaslať na Veľvyslanectvo USA, pani Adriana Volentová, contact_bratislava@state.gov