Program umožňuje 35 európskym a 10 americkým stredoškolským študentom štvortýždňový pobyt v USA v mesiacoch jún - júl 2018.

 

Podrobný popis programu a profil uchádzača nájdete TU alebo na stránke Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike

 

Cieľom programu je  rozvíjať transatlantické vzťahy,  upevňovať vzťahy medzi americkou a európskou mládežou, rozvíjať vzájomné porozumenie medzi USA a Európou a vytvárať skupinu mladých lídrov, ktorí budú rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti medzi svojimi rovesníkmi. Študenti budú zapojení do tréningu, seminárov, študijných ciest a kultúrnych podujatí. Účastníci budú pracovať na spoločnom projekte, ktorý predstaví a spropaguje ciele a úlohy programu.

Kandidáti  musia:

 

  •  byť narodení medzi 22. júnom 1999 a 22. júnom 2002 (vek 16 – 18 rokov na začiatku programu);
  • mať výbornú znalosť angličtiny (ústny pohovor alebo TOEFL test); 
  • cieľ pokračovať na strednej, alebo nastúpiť na vysokú školu na jeseň 2018;
  • prejavovať silný záujem o transatlantické vzťahy a diplomaciu;
  • mať vážny záujem o USA;
  • dosahovať výborné študijné výsledky;
  • prejavovať záujem o komunitu a mimoškolské záujmy;
  • nemať žiadnu, resp. iba minimálnu skúsenosť s pobytom alebo cestovaním v USA;
  • prispôsobiť sa ubytovaniu na internáte,  cestovaniu, rôznorodosti skupiny, a rôznym kultúrnym a spoločenským odlišnostiam oproti domovskej krajine.

 

Náklady spojené s pobytom hradí kompletne americká strana.
 

FRANKLIN PRIHLÁŠKA PDF

 

FRANKLIN PRIHLÁŠKA WORD

 

Termín uzávierky je 16. februára 2018 Prihlášku je potrebné zaslať pani Dane Polčíkovej, Veľvyslanectvo USA, PolcikovaD@state.gov.