• 75. výročie Fulbright programu

  Dear Friends of Fulbright, Fulbright Slovakia joins the world celebration of the 75 th anniversary of the Fulbright Program today , and affirms the importance of mutual understanding between nations remaining steadfast in its dedication to strengthen...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/286-75-vyrocie-fulbright-programu-2
 • Fulbright Specialists Program

  Krátkodobý program pre odborníkov z USA Fulbright Specialist Program je určený pre inštitúcie v Slovenskej republike, ktoré môžu hosťovať vysokoškolských pedagógov, odborníkov a umelcov z USA na obdobie 2 až 6 týždňov ako odborných konzultantov pre...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program
 • J. W. Fulbright

  J. William Fulbright sa narodil 9. apríla 1905 v Sumneri, Missouri. Absolvoval politické vedy na University of Arkansas (B.A. 1925) a potom ako držiteľ Rhodes štipendia študoval v Oxforde, kde získal titul M.A. Po návrate do USA pokračoval v štúdiu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/j-w-fulbright
 • Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship

  Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship The Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship, a component of the Fulbright Visiting Scholar Program, provides an opportunity for Fulbright Slovak scholars to connect with National...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-national-archives-heritage-science-fellowship
 • Fulbright Scholar-In-Residence Program

  vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na http://www.cies.org/sir/ . Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk .

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-scholar-in-residence-program
 • Fulbright - Schuman Program

  disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA. Granty v inovatívnej kategórii: Fulbright-Schuman Innovation Grants . Inovatívne granty sú určené na podporu takého pobytu, ktorý môže zlepšiť porozumenie...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program
 • Alumni Spotlight Series

  Dr. Yoel Rodríguez, Fulbright U.S. Scholar Program 2016-2017, Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Slovak Academy of Science. Dr. Yoel Rodríguez, a well-known and much-lauded member of Hostos Community College (HCC)’s Natural Sciences...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/289-alumni-spotlight-series-2
 • Americké letné semináre pre študentov

  The U.S. Embassy in Bratislava and the Slovak Fulbright Commission are pleased to announce Summer 2021 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for university students on the following themes: - Study of the U.S. Institute on Civic Engagement and - Study...

  http://www.fulbright.sk/44-ine-programy/americke-letne-seminare/279-americke-letne-seminare-pre-studentov
 • J. W. Fulbright Commission

  Adresa J.W. Fulbright Commission Konventná 1 811 03 Bratislava Kontakty Tel.: +421 2 43 191 837 e-mail: office@fulbright.sk Komunikujeme v slovenčine a v angličtine. We welcome communication both in English and Slovak. Poradenské centrum Návštevu...

  http://www.fulbright.sk/kontakt
 • Americké letné semináre pre administrátorov stredoškolského štúdia

  of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary School Administrators 2021 The U.S. Embassy in Bratislava and the Slovak Fulbright Commission are pleased to announce Summer 2021 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for experienced secondary school...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/283-americke-letne-seminare-pre-administratorov-stredoskolskeho-studia
 • Asistenti výučby angličtiny pre stredné školy

  školský rok 2021-2022 je potrebné podať žiadosť. Uzávierka podávania žiadostí bude vyhlásená na jeseň 2020. Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/asistenti-vyucby-anglictiny-pre-stredne-skoly
 • Alumni Spotlight Series (Milota)

  Milota Sidorová, Fulbright Slovak Student to the U.S., 2013-2014, City College of New York, Faculty of Architecture Facilitator, moderator, strategist, planner, networker and a feminist in service of more inclusive cities. Photo credit: Dorota Holubova...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/287-alumni-spotlight-series
 • Koronavirus / Coronavirus

  Informácia o COVID-19 Činnosť kancelárie Fulbrightovej komisie na Slovensku sa prispôsobuje aktuálnej situácii, naša činnosť je takmer úplne virtuálna. Súčasťou činnosti Komisie je aj poradenské centrum EducationUSA, ktoré sprostredkúva aktuálne...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/268-koronavirus-coronavirus
 • 14.10.2021

  Uzávierka Fulbright Slovak Scholar Program

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/231-scholar
 • Fulbright Slovak Scholar Program

  Granty pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe Fulbright Slovak Scholar Program ponúka pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
 • Milan Kováč's spectacular discovery of a lost Mayan city in Guatemala

  Professor Milan Kováč, a 2014 Fulbright Fellow in cultural anthropology at Missouri State University, head of the Comenius University’s Department of Comparative Religions, is the founder of Mesoamerican and Maya studies in the Slovak Republic. His...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/255-milan-kovac-s-spectacular-discovery-of-a-lost-mayan-city-in-guatemala
 • Asociácia absolventov Fulbrightovho programu

  Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 700 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/absolventi
 • Fulbrightove programy pre inštitúcie

  pobyt na základe akademických alebo výskumných potrieb inštitúcie. Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA Fulbright Specialists Program Fulbright Scholar-In-Residence Program

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/programy-pre-institucie
 • Virtuálny Deň otvorených dverí

  na fakultách a univerzitách je určený študentom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štúdiu na jednotlivých vysokých školách. Fulbrightova komisia sa spolu s poradenským centrom EducationUSA zapojila do tohto projektu a môžete ju nás tak bližšie spoznať....

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/274-virtualny-den-otvorenych-dveri
 • Letné semináre v USA pre študentov bakalárskeho štúdia

  Letné semináre v USA pre študentských lídrov sú 5 týždňové akademické programy, ktorých cieľom je prehĺbiť znalosti o USA a zároveň podporiť líderské schopnosti študentov na bakalárskom stupni štúdia. Pobyt pozostáva zo seminárov, diskusií, skupinových...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/280-letne-seminare-v-usa-pre-studentov-bakalarskeho-studia
 • Fulbrightov program oslavuje 75. výročie

  Fulbrightov program oslavuje tento rok 75. výročie. Od svojho vzniku sa do Fulbrightovho programu zapojilo viac ako 400 000 absolventov, medzi ktorými je aj 39 hláv štátov alebo predsedov vlád, 60 laureátov Nobelovej ceny, 88 víťazov Pulitzerovej ceny...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/281-fulbrightov-progam-oslavuje-75-vyrocie
 • 1.1. - 31.12.2021

  Fulbrightov program oslavuje 75. výročie

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/282-1-1-31-12-2021
 • Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

  (Fulbright Slovak Student Program) Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku. Štipendium je...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
 • Americké letné semináre pre odborníkov

  Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Scholars The U.S. Embassy in Bratislava and the Slovak Fulbright Commission are pleased to announce Summer 2021 Study of the U.S. Institutes (SUSI programs) for multinational groups of experienced university...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
 • Fulbrightove programy pre jednotlivcov

  Fulbrightov program umožňuje občanom SR študovať, učiť alebo robiť výskum v USA. Všetky štipendiá Fulbrightovho programu sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia,...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/stipendia-pre-jednotlivcov
 • Hubert H. Humphrey Program (program pre odborníkov z praxe)

  podávania prihlášok na akademický rok 2022 - 2023 je 1. septembra 2021. Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk , na telefónnom čísle +421-911-046-123, alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program . Komisia J.W....

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program
 • Štúdium v USA

  s možnosťou krátkodobého zapožičania. Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk . Stránkové hodiny september - jún: Utorok:       13 - 16 Streda:       13 - 16 Štvrtok:      13 - 16 KONTAKTUJTE NÁS...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa
 • Fulbrightov program

  Program Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/fulbrightov-program
 • Poradenské centrum

  o štúdiu v USA - Your 5 Steps to U.S. Study . Zoznamy vzdelávacích veľtrhov v SR v roku 2018 nájdete TU. Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky...

  http://www.fulbright.sk/poradenske-centrum
 • Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA

  Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete TU . Komisia...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa
 • Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR

  Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike vznikla na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (198/05Zz.) za účelom podpory vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/komisia-j-fulbrighta
 • Partneri

  J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB), Washington, D.C. Ministerstvo zahraničných vecí USA, Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti, Washington, D.C. Institute of International Education (IIE), New York Council for the International...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/partneri
 • Online prihlášky

  Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium Fulbright Slovak Scholar Program Weiser Fellowship Hubert H. Humphrey Fellowship

  http://www.fulbright.sk/o-nas/online-prihlasky
 • Štandardizované testy

  nájdete na www.ets.org/toefl a na stránke www.toeflgoanywhere.org . V prípade ďalších informácií kontaktujte office@fulbright.sk     Pri postgraduálnych programoch sa možno stretnúť s viacerými typmi testov, ktoré sú už zamerané na testovanie v...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy
 • Banner 2

  for the possibility that others may see something we have failed to see, or may see it more accurately. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/112-banner-2

Výsledky 1 - 35 z 35