• J. W. Fulbright

  J. William Fulbright sa narodil 9. apríla 1905 v Sumneri, Missouri. Absolvoval politické vedy na University of Arkansas (B.A. 1925) a potom ako držiteľ Rhodes štipendia študoval v Oxforde, kde získal titul M.A. Po návrate do USA pokračoval v štúdiu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/j-w-fulbright
 • Fulbright mení logo

  #Fulbright program predstavuje svoju novú identitu Naša vynovená totožnosť ukazuje ako sa Fulbrightov Program inovuje, aby držal krok s globálnymi výzvami a aby pokračoval vo zvyšovani vzájomného porozumenia. To znamená, posielať viac štipendistov, aby...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/263-fulbright-meni-logo
 • Fulbright - Schuman Program

  ale projekt musí súvisieť so záležitostosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA. Granty v inovatívnej kategórii: Fulbright-Schuman Innovation Grants . Inovatívne granty sú určené na podporu takého pobytu, ktorý môže zlepšiť porozumenie základných...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program
 • Fulbright Specialists Program

  ako chémia, fyzika, technológia, inžinierstvo a matematika. Inštitúcie žiadajú odborníka v tomto programeprostredníctvom Fulbrightovej komisie. Komisia na základe informácií uvedených v prihláške sprostredkuje odborníka na požadované obdobie. Počet...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program
 • Fulbright Scholar-In-Residence Program

  vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na http://www.cies.org/sir/ . Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk .

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-scholar-in-residence-program
 • J. W. Fulbright Commission

  Adresa J.W. Fulbright Commission Konventná 1 811 03 Bratislava Kontakty Tel.: +421 2 43 191 837 e-mail: office@fulbright.sk Komunikujeme v slovenčine a v angličtine. We welcome communication both in English and Slovak. Poradenské centrum Návštevu...

  http://www.fulbright.sk/kontakt
 • Milan Kováč's spectacular discovery of a lost Mayan city in Guatemala

  Professor Milan Kováč, a 2014 Fulbright Fellow in cultural anthropology at Missouri State University, head of the Comenius University’s Department of Comparative Religions, is the founder of Mesoamerican and Maya studies in the Slovak Republic. His...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/255-milan-kovac-s-spectacular-discovery-of-a-lost-mayan-city-in-guatemala
 • Asociácia absolventov Fulbrightovho programu

  Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 700 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/absolventi
 • Fulbrightove programy pre inštitúcie

  pobyt na základe akademických alebo výskumných potrieb inštitúcie. Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA Fulbright Specialists Program Fulbright Scholar-In-Residence Program

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/programy-pre-institucie
 • 15.09.2019

  Uzávierka podávania prihlášok na Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/160-weiser
 • POZOR! Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award 2020!

  Program umožňuje absolvovať krátkodobé pobyty (4 týždne alebo 3 mesiace) na University of Michigan, Ann Arbor, USA. O grant sa môžu uchádzať vysokoškolskí pedagógovia, ktorí prednášajú na slovenských vysokých školách a univerzitách. Uchádzači môžu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/101-pozor-ronald-and-eileen-professional-development-award-2018
 • 14.10.2019

  Uzávierka Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/231-scholar
 • 09.09.2019

  Uzávierka podávania prihlášok na Hubert H. Humphrey štipendijný program

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/158-humphrey
 • Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

  (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA) Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
 • Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award

  ); jeden odporúčajúci list od rektora alebo dekana školy, kde uchádzač pracuje, zaslaný v zapečatenej obálke na adresu Fulbrightovej komisie; uchádzači musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. V prípade absolvovania testu TOEFL v...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award
 • Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

  (Fulbright Scholar Program) Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
 • Fulbrightove programy pre jednotlivcov

  Fulbrightov program umožňuje občanom SR študovať, učiť alebo robiť výskum v USA. Všetky štipendiá Fulbrightovho programu sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia,...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/stipendia-pre-jednotlivcov
 • !!!!! Americké letné semináre pre odborníkov

  sa na profesionálnych konferenciách. Uzávierka podávania prihlášky na rok 2020 bude vyhlásená na jeseň 2019. PRIHLÁŠKA Fulbrightova komisia nominuje kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre sú určené pre 18...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
 • Hubert H. Humphrey štipendijný program

  Uzávierka podania prihlášok na školský rok 2020 - 2021 je 9. septembra 2019. Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program . Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program
 • Banner 3

  Having completed my stated Fulbright goals, and others unforeseen, I can say that I am leaving Slovakia with very positive feelings about the program. Cristina Caro, Artist Fulbright Fellow 2011 – 2012

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/111-banner-3
 • Fulbrightov program

  Program Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/fulbrightov-program
 • Štúdium v USA

  s možnosťou krátkodobého zapožičania. Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk . Stránkové hodiny september - jún: Utorok:       13 - 16 Streda:       13 - 16 Štvrtok:      13 - 16 KONTAKTUJTE NÁS...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa
 • Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA

  Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete TU . Komisia...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa
 • Banner 0

  Milan Kováč, Fulbright Alumnus 2014, objavil stratené Mayské mesto pod džunglou v Guatemale pomocou laserového zariadenia.

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/256-banner-8
 • Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR

  Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike vznikla na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (198/05Zz.) za účelom podpory vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/komisia-j-fulbrighta
 • Partneri

  J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB), Washington, D.C. Ministerstvo zahraničných vecí USA, Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti, Washington, D.C. Institute of International Education (IIE), New York Council for the International...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/partneri
 • Poradenské centrum

  o štúdiu v USA - Your 5 Steps to U.S. Study . Zoznamy vzdelávacích veľtrhov v SR v roku 2018 nájdete TU. Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky...

  http://www.fulbright.sk/poradenske-centrum
 • Banner 4

  and excited spectators, was a unique experience that I will remember forever. Elizabeth Romanoff Silva, Research Student Fulbright Fellow 2012-2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/187-banner-4
 • Banner 2

  for the possibility that others may see something we have failed to see, or may see it more accurately. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/112-banner-2
 • Banner 6

  diskusií s kolegami a dokonca aj pri hľadaní cestovného spojenia či platení účtov. Iveta Kovalčíková, Prešovská univerzita Fulbright Fellow 2005-2006

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/189-banner-6
 • Banner 7

  of human wisdom, empathy and perception, and there is no way of doing that except through education. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/190-banner-7
 • Banner 5

  že vzdelávacie a kultúrne výmeny sú nevyhnutné pre rozvoj mieru, slobody a medzinárodnej spolupráce. Senátor J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/188-banner-5
 • Banner 1

  Fulbrightovo štipendium mi poskytlo dôležité stimuly pre moju budúcu kariéru. Zároveň to bola skvelá príležitosť vymeniť si profesionálne skúsenosti a rozvinúť nové priateľstvá. Mikuláš OROS, SAV Košice Fulbright Fellow 2012 – 2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/113-banner-1
 • Štandardizované testy

  nájdete na www.ets.org/toefl a na stránke www.toeflgoanywhere.org . V prípade ďalších informácií kontaktujte office@fulbright.sk     Pri postgraduálnych programoch sa možno stretnúť s viacerými typmi testov, ktoré sú už zamerané na testovanie v...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy

Výsledky 1 - 34 z 34