• J. W. Fulbright

  J. William Fulbright sa narodil 9. apríla 1905 v Sumneri, Missouri. Absolvoval politické vedy na University of Arkansas (B.A. 1925) a potom ako držiteľ Rhodes štipendia študoval v Oxforde, kde získal titul M.A. Po návrate do USA pokračoval v štúdiu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/j-w-fulbright
 • Fulbright - Schuman Program

  ale projekt musí súvisieť so záležitostosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA. Granty v inovatívnej kategórii: Fulbright-Schuman Innovation Grants . Inovatívne granty sú určené na podporu takého pobytu, ktorý môže zlepšiť porozumenie základných...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program
 • Fulbright Specialists Program

  ako chémia, fyzika, technológia, inžinierstvo a matematika. Inštitúcie žiadajú odborníka v tomto programeprostredníctvom Fulbrightovej komisie. Komisia na základe informácií uvedených v prihláške sprostredkuje odborníka na požadované obdobie. Počet...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program
 • Fulbright Scholar-In-Residence Program

  vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na http://www.cies.org/sir/ . Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk .

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-scholar-in-residence-program
 • J. W. Fulbright Commission

  Adresa J.W. Fulbright Commission  Konventná 1 811 03 Bratislava   Kontakty Tel.: +421 2 43 191 837, +421 911 415 001 e-mail: office@fulbright.sk   Komunikujeme v slovenčine a v angličtine. We welcome communication both in English and Slovak.  ...

  http://www.fulbright.sk/kontakt
 • Milan Kováč's spectacular discovery of a lost Mayan city in Guatemala

  Professor Milan Kováč, a 2014 Fulbright Fellow in cultural anthropology at Missouri State University, head of the Comenius University’s Department of Comparative Religions, is the founder of Mesoamerican and Maya studies in the Slovak Republic. His...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/255-milan-kovac-s-spectacular-discovery-of-a-lost-mayan-city-in-guatemala
 • Asociácia absolventov Fulbrightovho programu

  Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 700 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/absolventi
 • Fulbrightove programy pre inštitúcie

  pobyt na základe akademických alebo výskumných potrieb inštitúcie. Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA Fulbright Specialists Program Fulbright Scholar-In-Residence Program

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/programy-pre-institucie
 • 15.01.2019

  Uzávierka programu asistentov výučby angličtiny

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/224-lektori-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-pre-slovenske-stredne-skoly-2019-2020
 • Letný transatlantický seminár Benjamína Franklina

  P rogram umožňuje 35 európskym a 10 americkým stredoškolským študentom štvortýždňový pobyt v USA v mesiacoch jún - júl 2018. Podrobný popis programu a profil uchádzača nájdete na stránke Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike Cieľom programu je...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/93-letny-transatlanticky-seminar-benjamina-franklina
 • Fulbrightove programy pre jednotlivcov

  Fulbrightov program umožňuje občanom SR študovať, učiť alebo robiť výskum v USA. Všetky štipendiá Fulbrightovho programu sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia,...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/stipendia-pre-jednotlivcov
 • Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

  (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA) Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
 • Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

  (Fulbright Scholar Program) Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
 • Lektori/asistenti výučby anglického jazyka z USA pre slovenské stredné školy 2019 - 2020

  V prípade záujmu o lektora/asistenta je potrebné podať žiadosť elektronicky do 15. januára 2019 na adresu office@fulbright.sk. ŽIADOSŤ O LEKTORA/ASISTENTA

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/194-lektori-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-pre-slovenske-stredne-skoly-2019-2020
 • Štúdium v USA

  s možnosťou krátkodobého zapožičania. Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk . Stránkové hodiny september - jún: Utorok:       13 - 16 Streda:       13 - 16 Štvrtok:      13 - 16 KONTAKTUJTE NÁS...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa
 • Banner 3

  Having completed my stated Fulbright goals, and others unforeseen, I can say that I am leaving Slovakia with very positive feelings about the program. Cristina Caro, Artist Fulbright Fellow 2011 – 2012

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/111-banner-3
 • Fulbrightov program

  Program Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/fulbrightov-program
 • Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA

  Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete TU . Komisia...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa
 • !!!!! Americké letné semináre pre odborníkov

  výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách. Uzávierka podávania prihlášky je 1. februára 2019. PRIHLÁŠKA Fulbrightova komisia nominuje kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre sú určené pre 18 účastníkov...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
 • Banner 0

  Milan Kováč, Fulbright Alumnus 2014, objavil stratené Mayské mesto pod džunglou v Guatemale pomocou laserového zariadenia.

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/256-banner-8
 • Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award

  jeden odporúčajúci list od rektora alebo dekana školy, kde uchádzač pracuje, zaslaný v zapečatenej obálke na adresu Fulbrightovej komisie; uchádzači musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. V prípade absolvovania testu TOEFL v...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award
 • Hubert H. Humphrey štipendijný program

  Uzávierka podania prihlášok na školský rok 2019 - 2020 je 14. septembra 2018. Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program .

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program
 • Štandardizované testy

  nájdete na www.ets.org/toefl a na stránke www.toeflgoanywhere.org . V prípade ďalších informácií kontaktujte office@fulbright.sk     Pri postgraduálnych programoch sa možno stretnúť s viacerými typmi testov, ktoré sú už zamerané na testovanie v...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy
 • Banner 4

  and excited spectators, was a unique experience that I will remember forever. Elizabeth Romanoff Silva, Research Student Fulbright Fellow 2012-2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/187-banner-4
 • Banner 2

  for the possibility that others may see something we have failed to see, or may see it more accurately. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/112-banner-2
 • Banner 6

  diskusií s kolegami a dokonca aj pri hľadaní cestovného spojenia či platení účtov. Iveta Kovalčíková, Prešovská univerzita Fulbright Fellow 2005-2006

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/189-banner-6
 • Banner 7

  of human wisdom, empathy and perception, and there is no way of doing that except through education. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/190-banner-7
 • Banner 5

  že vzdelávacie a kultúrne výmeny sú nevyhnutné pre rozvoj mieru, slobody a medzinárodnej spolupráce. Senátor J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/188-banner-5
 • Banner 1

  Fulbrightovo štipendium mi poskytlo dôležité stimuly pre moju budúcu kariéru. Zároveň to bola skvelá príležitosť vymeniť si profesionálne skúsenosti a rozvinúť nové priateľstvá. Mikuláš OROS, SAV Košice Fulbright Fellow 2012 – 2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/113-banner-1

Výsledky 1 - 29 z 29