• J. W. Fulbright

  J. William Fulbright sa narodil 9. apríla 1905 v Sumneri, Missouri. Absolvoval politické vedy na University of Arkansas (B.A. 1925) a potom ako držiteľ Rhodes štipendia študoval v Oxforde, kde získal titul M.A. Po návrate do USA pokračoval v štúdiu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/j-w-fulbright
 • Fulbright - Schuman Program

  ale projekt musí súvisieť so záležitostosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA.   Granty v inovatívnej kategórii:  Fulbright-Schuman Innovation Grants . Inovatívne granty sú určené na podporu takého pobytu, ktorý môže zlepšiť porozumenie základných...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program
 • Fulbright Specialists Program

  ako chémia, fyzika, technológia, inžinierstvo a matematika.   Inštitúcie žiadajú odborníka v tomto programeprostredníctvom Fulbrightovej komisie. Komisia na základe informácií uvedených v prihláške sprostredkuje odborníka na požadované obdobie. Počet...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program
 • Podávanie prihlášok v programe Fulbright - Schuman.

  Tento program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať vo všetkých disciplínach, ale projekt musí súvisieť so záležitostosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA. Granty sú v dvoch kategóriách: všeobecný a...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/240-uzavierka-programu-fulbright-schuman-sa-blizi
 • Fulbright Scholar-In-Residence Program

  vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na http://www.cies.org/sir/ . Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk .

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-scholar-in-residence-program
 • J. W. Fulbright Commission

  Adresa J.W. Fulbright Commission  Konventná 1 811 03 Bratislava   Kontakty Tel.: +421 2 43 191 837, +421 911 415 001 e-mail: office@fulbright.sk   Komunikujeme v slovenčine a v angličtine. We welcome communication both in English and Slovak.  ...

  http://www.fulbright.sk/kontakt
 • Letné školy v USA pre študentov o občianskej spoločnosti

  postihnutí občania a pod.)   Všetky nákladyspojené s pobytom hradí MZV USA.   V prípade ďalších informácií kontaktujte Fulbrightovu komisiu na office@fulbright.sk

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/253-letne-skoly-v-usa-pre-studentov-o-obcianskej-spolocnosti
 • 1.12.2017

  Uzávierka podávania prihlášok na Fulbright Schuman

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/242-schuman
 • Asociácia absolventov Fulbrightovho programu

  Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 500 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom  rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/absolventi
 • Fulbrightove programy pre inštitúcie

  pobyt na základe akademických alebo výskumných potrieb inštitúcie. Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA Fulbright Specialists Program Fulbright Scholar-In-Residence Program

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/programy-pre-institucie
 • 15.1.2018

  Uzávierka podávania prihlášok na americké letné semináre

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/243-letne-seminare
 • 24.11.2017

  Uzávierka podávania žiadostí na asistentov výučby angličtiny

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/249-asistenti-anj
 • Komisia hľadá stážistku/stážistu

  Čo môžeš získať:    prax vo vzdelávacej agentúre   Praktické skúsenosti v oblasti vzdelávacích výmen medzi SR a USA Účasť na rôznych akciách, spolurpáca so štipendistami   Čo budeš robiť:   Pomoc pri organizovaní  seminárov a iných vzdelávacích aktivít...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/252-komisia-hlada-stazistku-stazistu
 • Fulbrightove programy pre jednotlivcov

  Fulbrightov program umožňuje občanom SR študovať, učiť alebo robiť výskum v USA. Všetky štipendiá Fulbrightovho programu sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia,...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/stipendia-pre-jednotlivcov
 • Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

  (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA)   Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA  v rámci vyhláseného...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
 • Fulbrightov program

  Program Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/fulbrightov-program
 • Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

  (Fulbright Scholar Program)   Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
 • Štúdium v USA

  s možnosťou krátkodobého zapožičania. Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk . Stránkové hodiny september - jún: Utorok:       13 - 16 Streda:       13 - 16 Štvrtok:      13 - 16 KONTAKTUJTE NÁS...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa
 • Banner 3

  Having completed my stated Fulbright goals, and others unforeseen, I can say that I am leaving Slovakia with very positive feelings about the program. Cristina Caro, Artist Fulbright Fellow 2011 – 2012

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/111-banner-3
 • Štandardizované testy

  nájdete na www.ets.org/toefl a na stránke www.toeflgoanywhere.org . V prípade ďalších informácií kontaktujte office@fulbright.sk     Pri postgraduálnych programoch sa možno stretnúť s viacerými typmi testov, ktoré sú už zamerané na testovanie v...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy
 • Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA

  Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete TU alebo na ...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa
 • Americké letné semináre pre odborníkov

  práci, a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.   Fulbrightova komsia  nominuje kandidátov na záverečnývýber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre sú určené pre 18 účastníkov...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
 • Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award

  jeden odporúčajúci list od rektora alebo dekana školy, kde uchádzač pracuje, zaslaný v zapečatenej obálke na adresu Fulbrightovej komisie; uchádzači musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. V prípade absolvovania testu TOEFL v...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award
 • Hubert H. Humphrey štipendijný program

  podávanie prihlášok na školský rok 2019 - 2020 bude vyhlásený na jar 2018.    Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program .  

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program
 • Lektori/asistenti výučby anglického jazyka z USA pre slovenské stredné školy 2018 - 2019

    Fulbrightova komisia umožňuje slovenským stredným školám uchádzať o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 2018-2019. Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske štúdium štvorročné) v...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/194-lektori-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-pre-slovenske-stredne-skoly-2018-2019
 • Banner 4

  and excited spectators, was a unique experience that I will remember forever. Elizabeth Romanoff Silva, Research Student Fulbright Fellow 2012-2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/187-banner-4
 • Banner 2

  for the possibility that others may see something we have failed to see, or may see it more accurately. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/112-banner-2
 • Banner 6

  diskusií s kolegami a dokonca aj pri hľadaní cestovného spojenia či platení účtov. Iveta Kovalčíková, Prešovská univerzita Fulbright Fellow 2005-2006

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/189-banner-6
 • Banner 7

  of human wisdom, empathy and perception, and there is no way of doing that except through education. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/190-banner-7
 • Banner 5

  že vzdelávacie a kultúrne výmeny sú nevyhnutné pre rozvoj mieru, slobody a medzinárodnej spolupráce. Senátor J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/188-banner-5
 • Banner 1

  Fulbrightovo štipendium mi poskytlo dôležité stimuly pre moju budúcu kariéru. Zároveň to bola skvelá príležitosť vymeniť si profesionálne skúsenosti a rozvinúť nové priateľstvá. Mikuláš OROS, SAV Košice Fulbright Fellow 2012 – 2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/113-banner-1

Výsledky 1 - 31 z 31