• J. W. Fulbright

  J. William Fulbright sa narodil 9. apríla 1905 v Sumneri, Missouri. Absolvoval politické vedy na University of Arkansas (B.A. 1925) a potom ako držiteľ Rhodes štipendia študoval v Oxforde, kde získal titul M.A. Po návrate do USA pokračoval v štúdiu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/j-w-fulbright
 • Fulbright - Schuman Program

  pre vzdelávacie výmeny medzi USA , Belgickom a Luxemburgom. V prípade, že nemáte ukončené PhD štúdium, kontaktujte student@fulbright.be. V prípade, že už ste držiteľom PhD titulu alebo máte relevantnú profesionálnu skúsenosť bez toho, že by ste mali...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program
 • Fulbright Specialists Program

  chémia, fyzika, technológia, inžinierstvo a matematika.   Inštitúcie žiadajú odborníka v tomto programe prostredníctvom Fulbrightovej komisie. Komisia na základe informácií uvedených v prihláške sprostredkuje odborníka napožadované obdobie. Počet...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program
 • Fulbright Scholar-In-Residence Program

  vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na http://www.cies.org/sir/ . Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk .

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-scholar-in-residence-program
 • J. W. Fulbright Commission

  Adresa J.W. Fulbright Commission  Konventná 1 811 03 Bratislava   Kontakty Tel.: +421 2 43 191 837, +421 911 415 001 e-mail: office@fulbright.sk   Komunikujeme v slovenčine a v angličtine. We welcome communication both in English and Slovak.  ...

  http://www.fulbright.sk/kontakt
 • Seminár: Športové štipendiá a možnosti štúdia v USA

  Fulbrightova komisia pre vzdelávacie výmeny v SR, InfoUSA v Bratislave a Agentúra TM sport agency Vás pozývajú na seminár   “ Športové štipendiá a možnosti štúdia v USA ”   Kedy : 3. októbra 2017 o 17:00 hod. Kde: Seminárna sála Univerzitnej knižnice,...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/180-seminar-portove-tipendia-a-monosti-tudia-v-usa
 • Inštitút amerických štúdií 2017: Národná bezpečnosť a politika

  2017.   Application Form: Institute of National Policymaking   V prípade ďalších informácií kontaktujte Komisiu na office@fulbright.sk  

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/87-intitut-americkych-tudii-2017-narodna-bezpenos
 • Asociácia absolventov Fulbrightovho programu

  Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 500 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom  rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/absolventi
 • Fulbrightove programy pre inštitúcie

  pobyt na základe akademických alebo výskumných potrieb inštitúcie. Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA Fulbright Specialists Program Fulbright Scholar-In-Residence Program

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/programy-pre-institucie
 • Veľtrh Akadémia & VAPAC aj s účasťou zástupcov Fulbrightovej komisie

  sa uskutoční veľtrh štúdia a kariréry v Bratislave. Počas jeho konania v AEGON aréne NTC v Bratislave, Prikopova 6, bude Fulbrightova komisia prezentovať svoje štipendijné programy a poradenské služby o štúdiu v USA.    Návštevníci veľtrhu sa môžu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/248-veltrh-akademia-vapac-aj-s-ucastou-zastupcov-fulbrightovej-komisie
 • 3.10.2017

  Seminár: športové štipendiá

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/251-sport-seminar
 • 10.-12.10.2017

  Fulbrightova komisia na VAPAC-u, Bratislava

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/250-vapac
 • 24.11.2017

  Uzávierka podávania žiadostí na asistentov výučby angličtiny

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/249-asistenti-anj
 • 03.10.2017

  Uzávierka podávania prihlášok na Inštitút amerických štúdií 2017: Národná bezpečnosť a politika

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/233-28-09-2016
 • Výskumné a prednáškové pobyty na školský rok 2018 - 2019 v rámci Fulbrightovho programu

  pre odborníkov - uzávierka podávania prihlášok je 12. októbra 2017.   Podrobnosti o grantoch a prihlášku nájdete TU

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/229-vyskumne-a-prednaskove-pobyty-na-skolsky-rok-2017-2018-v-ramci-fulbrightovho-programu
 • 12.10.2017

  Uzávierka Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/231-scholar
 • Fulbrightove programy pre jednotlivcov

  Fulbrightov program umožňuje občanom SR študovať, učiť alebo robiť výskum v USA. Všetky štipendiá Fulbrightovho programu sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia,...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/stipendia-pre-jednotlivcov
 • Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

  (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA)   Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA  v rámci vyhláseného...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
 • Fulbrightov program

  Program Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/fulbrightov-program
 • Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

  (Fulbright Scholar Program)   Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
 • Štúdium v USA

  s možnosťou krátkodobého zapožičania. Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk . Stránkové hodiny september - jún: Utorok:       13 - 16 Streda:       13 - 16 Štvrtok:      13 - 16 KONTAKTUJTE NÁS...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa
 • Banner 3

  Having completed my stated Fulbright goals, and others unforeseen, I can say that I am leaving Slovakia with very positive feelings about the program. Cristina Caro, Artist Fulbright Fellow 2011 – 2012

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/111-banner-3
 • Americké letné semináre

  práci, a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.   Fulbrightova komisiamôže na každý tématický seminár nominovať jedného účastníka. Záverečný výber uchádzačov  sa uskutoční na...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
 • Hubert H. Humphrey štipendijný program

  podávanie prihlášok na školský rok 2019 - 2020 bude vyhlásený na jar 2018.    Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program .  

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program
 • Lektori/asistenti výučby anglického jazyka z USA pre slovenské stredné školy 2018 - 2019

    Fulbrightova komisia umožňuje slovenským stredným školám uchádzať o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 2018-2019. Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske štúdium štvorročné) v...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/194-lektori-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-pre-slovenske-stredne-skoly-2018-2019
 • Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award

  jeden odporúčajúci list od rektora alebo dekana školy, kde uchádzač pracuje, zaslaný v zapečatenej obálke na adresu Fulbrightovej komisie; uchádzači musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. V prípade absolvovania testu TOEFL v...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award
 • Štandardizované testy

  nájdete na www.ets.org/toefl a na stránke www.toeflgoanywhere.org . V prípade ďalších informácií kontaktujte office@fulbright.sk     Pri postgraduálnych programoch sa možno stretnúť s viacerými typmi testov, ktoré sú už zamerané na testovanie v...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy
 • Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA

  Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete TU alebo na ...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa
 • Banner 1

  Fulbrightovo štipendium mi poskytlo dôležité stimuly pre moju budúcu kariéru. Zároveň to bola skvelá príležitosť vymeniť si profesionálne skúsenosti a rozvinúť nové priateľstvá. Mikuláš OROS, SAV Košice Fulbright Fellow 2012 – 2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/113-banner-1
 • Banner 7

  of human wisdom, empathy and perception, and there is no way of doing that except through education. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/190-banner-7
 • Banner 6

  diskusií s kolegami a dokonca aj pri hľadaní cestovného spojenia či platení účtov. Iveta Kovalčíková, Prešovská univerzita Fulbright Fellow 2005-2006

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/189-banner-6
 • Banner 5

  že vzdelávacie a kultúrne výmeny sú nevyhnutné pre rozvoj mieru, slobody a medzinárodnej spolupráce. Senátor J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/188-banner-5
 • Banner 4

  and excited spectators, was a unique experience that I will remember forever. Elizabeth Romanoff Silva, Research Student Fulbright Fellow 2012-2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/187-banner-4
 • Banner 2

  for the possibility that others may see something we have failed to see, or may see it more accurately. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/112-banner-2

Výsledky 1 - 34 z 34