• 75. výročie Fulbright programu

  Dear Friends of Fulbright, Fulbright Slovakia joins the world celebration of the 75 th anniversary of the Fulbright Program today , and affirms the importance of mutual understanding between nations remaining steadfast in its dedication to strengthen...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/286-75-vyrocie-fulbright-programu-2
 • Regional Diversity Coordinator for Fulbright Programs

  Applications are invited for the position of Regional Diversity Coordinator for Fulbright Programs in countries throughout Europe and Eurasia. Based at a Fulbright Commission in one of the European countries ( list of Commissions ), the Coordinator...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/297-regional-diversity-coordinator-for-fulbright-programs
 • Fulbright Specialists Program

  Krátkodobý program pre odborníkov z USA Fulbright Specialist Program je určený pre inštitúcie v Slovenskej republike, ktoré môžu hosťovať vysokoškolských pedagógov, odborníkov a umelcov z USA na obdobie 2 až 6 týždňov ako odborných konzultantov pre...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program
 • J. W. Fulbright

  J. William Fulbright sa narodil 9. apríla 1905 v Sumneri, Missouri. Absolvoval politické vedy na University of Arkansas (B.A. 1925) a potom ako držiteľ Rhodes štipendia študoval v Oxforde, kde získal titul M.A. Po návrate do USA pokračoval v štúdiu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/j-w-fulbright
 • 75. výročie Fulbright

  Krátke ohliadnutie sa za oslavou 75. výročia Fulbrightovho programu , pri príležitosti ktorého sme usporiadali recepciu spolu s Veľvyslanectvom USA v Bratislave a Slovak Fulbright Alumni Association a privítali sme aj našich partnerov z Ministerstva...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/293-75-vyrocie-fulbright
 • Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship

  Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship The Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship, a component of the Fulbright Visiting Scholar Program, provides an opportunity for Fulbright Slovak scholars to connect with National...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-national-archives-heritage-science-fellowship
 • Fulbright - Schuman Program

  disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA. Granty v inovatívnej kategórii: Fulbright-Schuman Innovation Grants . Inovatívne granty sú určené na podporu takého pobytu, ktorý môže zlepšiť porozumenie...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program
 • Fulbright Scholar-In-Residence Program

  vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na http://www.cies.org/sir/ . Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk .

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-scholar-in-residence-program
 • Alumni Spotlight Series (Steven)

  Steven Lemke, Fulbright U.S. Student Program 2019-2020, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava. Steven Lemke is a sculptor, art educator, and cultural exchange enthusiast. Steven is Associate Director & Environmental Artist-in-Residence at The...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/295-alumni-spotlight-series-4
 • A Study Tour in the U.S. for Journalists

  Reporting Complexity: A Study Tour in the U.S. for Journalists from Central and Eastern Europe Fulbright Slovakia together with Fulbright Commissions based in Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland and Romania invites practicing journalists to apply...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/298-a-study-tour-in-the-u-s-for-journalists-from-central-and-eastern-europe
 • Alumni Spotlight Series (Yoel)

  Dr. Yoel Rodríguez, Fulbright U.S. Scholar Program 2016-2017, Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Slovak Academy of Science. Dr. Yoel Rodríguez, a well-known and much-lauded member of Hostos Community College (HCC)’s Natural Sciences...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/289-alumni-spotlight-series-2
 • J. W. Fulbright Commission

  Adresa J.W. Fulbright Commission Konventná 1 811 03 Bratislava Kontakty Tel.: +421 2 43 191 837 e-mail: office@fulbright.sk Komunikujeme v slovenčine a v angličtine. We welcome communication both in English and Slovak. Poradenské centrum Návštevu...

  http://www.fulbright.sk/kontakt
 • Alumni Spotlight Series

  Peter Terem, Fulbright Slovak Scholar Program 2014-2015, the Boisi Center for Religion and American Public Life, Boston College. Prof. PhDr. Peter Terem, PhD., professor of International Relations, Head of Department of International Relations and...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/296-alumni-spotlight-series
 • Alumni Spotlight Series (Maria)

  Mária Kolesárová, Fulbright Slovak Scholar Program 2017-2018, Edmund D. Pellegrino Center for Clinical Bioethics, Georgetown University. Mgr. Mária Kolesárová, PhD. bioethicist, consultant, researcher and lecturer at Institute of Social Medicine and...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/290-alumni-spotlight-series-3
 • Asistenti výučby angličtiny pre stredné školy

  online prihlášku Formulár prihlášky na stiahnutie TU . Prihlášku, prosím, vyplňte a zašlite na emailovú adresu: office@fulbright.sk Termín na podanie prihlášky Podávanie žiadostí na školský rok 2022/23 bolo uzavreté. Nové kolo podávania žiadostí na...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/asistenti-vyucby-anglictiny-pre-stredne-skoly
 • Koronavirus / Coronavirus

  Informácia o COVID-19 Činnosť kancelárie Fulbrightovej komisie na Slovensku sa prispôsobuje aktuálnej situácii, naša činnosť je takmer úplne virtuálna. Súčasťou činnosti Komisie je aj poradenské centrum EducationUSA, ktoré sprostredkúva aktuálne...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/268-koronavirus-coronavirus
 • Alumni Spotlight Series (Milota)

  Milota Sidorová, Fulbright Slovak Student to the U.S., 2013-2014, City College of New York, Faculty of Architecture Facilitator, moderator, strategist, planner, networker and a feminist in service of more inclusive cities. Photo credit: Dorota Holubova...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/287-alumni-spotlight-series-1
 • Fulbright Slovak Scholar Program

  Granty pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe Fulbright Slovak Scholar Program ponúka pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
 • Milan Kováč's spectacular discovery of a lost Mayan city in Guatemala

  Professor Milan Kováč, a 2014 Fulbright Fellow in cultural anthropology at Missouri State University, head of the Comenius University’s Department of Comparative Religions, is the founder of Mesoamerican and Maya studies in the Slovak Republic. His...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/255-milan-kovac-s-spectacular-discovery-of-a-lost-mayan-city-in-guatemala
 • 1. 2. 2022

  Uzávierka termínu podávania žiadostí na Regional Diversity Coordinator for Fulbright Programs

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/299-1-2-2022
 • Letné semináre pre študentských lídrov v USA

  prihlášku Stiahnite si formulár prihlášky . Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov. Termín na podanie prihlášky Termín na podávanie prihlášok je 31. december 2021 . Neúplné...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare-pre-studentov
 • Letné semináre pre stredoškolských učiteľov a administrátorov stredoškolského štúdia

  prihlášku Stiahnite si formulár prihlášky . Vyplnenú prihlášku prosím zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov. Termín na podanie prihlášky Termín na podávanie prihlášok je 7. január 2022 . Neúplné...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare-pre-administratorov-stredoskolskeho-studia
 • Asociácia absolventov Fulbrightovho programu

  Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 700 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/absolventi
 • Fulbrightove programy pre inštitúcie

  pobyt na základe akademických alebo výskumných potrieb inštitúcie. Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA Fulbright Specialists Program Fulbright Scholar-In-Residence Program

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/programy-pre-institucie
 • Zmena adresy - sťahovanie Komisie

  S radosťou môžme oznámiť, že od novembra 2021 bude kancelária Komisie na novej adrese - Panenská 29. Ešte prebiehajú posledné sťahovacie práce, preto nie sme zastihnuteľné cez pevnu linku. Kontaktujte nás prosím emailom. Ďakujeme za pochopenie a tešíme...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/294-zmena-adresy-stahovanie-komisie
 • Virtuálny Deň otvorených dverí

  na fakultách a univerzitách je určený študentom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štúdiu na jednotlivých vysokých školách. Fulbrightova komisia sa spolu s poradenským centrom EducationUSA zapojila do tohto projektu a môžete ju nás tak bližšie spoznať....

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/274-virtualny-den-otvorenych-dveri
 • 31. 3. 2022

  Uzávierka termínu na podávanie prihlášok na Študijný pobyt pre žurnalistov

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/300-31-3-2022
 • Letné semináre v USA pre študentov bakalárskeho štúdia

  Letné semináre v USA pre študentských lídrov sú 5 týždňové akademické programy, ktorých cieľom je prehĺbiť znalosti o USA a zároveň podporiť líderské schopnosti študentov na bakalárskom stupni štúdia. Pobyt pozostáva zo seminárov, diskusií, skupinových...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/280-letne-seminare-v-usa-pre-studentov-bakalarskeho-studia
 • Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

  (Fulbright Slovak Student Program) Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku. Štipendium je...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
 • Fulbrightove programy pre jednotlivcov

  Fulbrightov program umožňuje občanom SR študovať, učiť alebo robiť výskum v USA. Všetky štipendiá Fulbrightovho programu sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia,...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/stipendia-pre-jednotlivcov
 • Hubert H. Humphrey Program (program pre odborníkov z praxe)

  podávania prihlášok na akademický rok 2022 - 2023 je 1. septembra 2021. Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk , na telefónnom čísle +421-911-046-123, alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program . Komisia J.W....

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program
 • Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA

  na Slovensku príležitosť nadviazať spoluprácu s kolegami z USA vo svojej oblasti, ktorí aktuálne pôsobia v Európe v rámci Fulbrightovho programu. Prostredníctvom tohto programu môžu inštitúcie v Slovenskej republike pozvať vysokoškolských pedagógov z...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa
 • Fulbrightov program

  Program Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/fulbrightov-program
 • Štúdium v USA

  s možnosťou krátkodobého zapožičania. Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk . Stránkové hodiny september - jún: Utorok:       13 - 16 Streda:       13 - 16 Štvrtok:      13 - 16 KONTAKTUJTE NÁS...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa
 • Letné semináre pre vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe v USA

  prihlášku Stiahnite si formulár prihlášky . Vyplnenú prihlášku prosím zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov. Termín na podanie prihlášky Termín na podanie prihlášok je 7. január 2022 . Neúplné...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
 • Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR

  Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike vznikla na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (198/05Zz.) za účelom podpory vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/komisia-j-fulbrighta
 • Partneri

  J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB), Washington, D.C. Ministerstvo zahraničných vecí USA, Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti, Washington, D.C. Institute of International Education (IIE), New York Council for the International...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/partneri
 • Online prihlášky

  Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium Fulbright Slovak Scholar Program Weiser Fellowship Hubert H. Humphrey Fellowship

  http://www.fulbright.sk/o-nas/online-prihlasky
 • Poradenské centrum

  o štúdiu v USA - Your 5 Steps to U.S. Study . Zoznamy vzdelávacích veľtrhov v SR v roku 2018 nájdete TU. Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky...

  http://www.fulbright.sk/poradenske-centrum
 • Štandardizované testy

  nájdete na www.ets.org/toefl a na stránke www.toeflgoanywhere.org . V prípade ďalších informácií kontaktujte office@fulbright.sk     Pri postgraduálnych programoch sa možno stretnúť s viacerými typmi testov, ktoré sú už zamerané na testovanie v...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy
 • Banner 2

  for the possibility that others may see something we have failed to see, or may see it more accurately. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/112-banner-2

Výsledky 1 - 41 z 41