• J. W. Fulbright

  J. William Fulbright sa narodil 9. apríla 1905 v Sumneri, Missouri. Absolvoval politické vedy na University of Arkansas (B.A. 1925) a potom ako držiteľ Rhodes štipendia študoval v Oxforde, kde získal titul M.A. Po návrate do USA pokračoval v štúdiu...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/j-w-fulbright
 • Fulbright Specialists Program

  ako chémia, fyzika, technológia, inžinierstvo a matematika. Inštitúcie žiadajú odborníka v tomto programeprostredníctvom Fulbrightovej komisie. Komisia na základe informácií uvedených v prihláške sprostredkuje odborníka na požadované obdobie. Počet...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program
 • Fulbright Scholar-In-Residence Program

  vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na http://www.cies.org/sir/ . Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk .

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-scholar-in-residence-program
 • Fulbright - Schuman Program

  disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA. Granty v inovatívnej kategórii: Fulbright-Schuman Innovation Grants . Inovatívne granty sú určené na podporu takého pobytu, ktorý môže zlepšiť porozumenie...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program
 • J. W. Fulbright Commission

  Adresa J.W. Fulbright Commission Konventná 1 811 03 Bratislava Kontakty Tel.: +421 2 43 191 837 e-mail: office@fulbright.sk Komunikujeme v slovenčine a v angličtine. We welcome communication both in English and Slovak. Poradenské centrum Návštevu...

  http://www.fulbright.sk/kontakt
 • Asistenti výučby angličtiny pre stredné školy

  školský rok 2021-2022 je potrebné podať žiadosť. Uzávierka podávania žiadostí bude vyhlásená na jeseň 2020. Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/asistenti-vyucby-anglictiny-pre-stredne-skoly
 • Koronavirus / Coronavirus

  Informácia o COVID-19 Činnosť kancelárie Fulbrightovej komisie na Slovensku sa prispôsobuje aktuálnej situácii, naša činnosť je takmer úplne virtuálna. Súčasťou činnosti Komisie je aj poradenské centrum EducationUSA, ktoré sprostredkúva aktuálne...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/268-koronavirus-coronavirus
 • Kybernetická bezpečnosť na univerzitách – 2021 študijný pobyt v USA

  . Ďalšie informácie, prihlášku na prezretie, ale aj prihlášku na vyplnenie nájdete na https://fulbright.edu.pl/cybersecurity/ . Program je organizovaný v spolupráci s dvoma americkými spoločnosťami: World Learning Inc. A Marymount University. Program je...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/269-kyberneticka-bezpecnost-na-univerzitach-2021-studijny-pobyt-v-usa
 • Milan Kováč's spectacular discovery of a lost Mayan city in Guatemala

  Professor Milan Kováč, a 2014 Fulbright Fellow in cultural anthropology at Missouri State University, head of the Comenius University’s Department of Comparative Religions, is the founder of Mesoamerican and Maya studies in the Slovak Republic. His...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/255-milan-kovac-s-spectacular-discovery-of-a-lost-mayan-city-in-guatemala
 • Asociácia absolventov Fulbrightovho programu

  Od vzniku Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike takmer 700 štipendistov z oboch krajín malo príležitosť overiť si svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom rôznych programov Komisie. Mnohí absolventi programu sa...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/absolventi
 • Fulbrightove programy pre inštitúcie

  pobyt na základe akademických alebo výskumných potrieb inštitúcie. Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA Fulbright Specialists Program Fulbright Scholar-In-Residence Program

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/programy-pre-institucie
 • 20.12.2020

  Uzávierka podávania prihlášok na študijný pobyt - kybernetická bezpečnosť

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/273-10-5-2020
 • Virtuálny Deň otvorených dverí

  na fakultách a univerzitách je určený študentom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štúdiu na jednotlivých vysokých školách. Fulbrightova komisia sa spolu s poradenským centrom EducationUSA zapojila do tohto projektu a môžete ju nás tak bližšie spoznať....

  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/274-virtualny-den-otvorenych-dveri
 • 15.9.-1.12.

  Možnosť podávania prihlášok na štipendium Fulbright-Schuman

  http://www.fulbright.sk/o-nas/kalendar/71-kalendar/277-15-9-1-12
 • Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

  (Fulbright Slovak Scholar Program) Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
 • Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

  (Fulbright Slovak Student Program) Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku. Štipendium je...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
 • Fulbrightove programy pre jednotlivcov

  Fulbrightov program umožňuje občanom SR študovať, učiť alebo robiť výskum v USA. Všetky štipendiá Fulbrightovho programu sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia,...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/stipendia-pre-jednotlivcov
 • Hubert H. Humphrey štipendijný program

  podania prihlášok na školský rok 2022 - 2023 bude vyhlásená na jar 2021. Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program . Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program
 • !!!!! Americké letné semináre pre odborníkov

  sa na profesionálnych konferenciách. Termín uzávierky podávania žiadostí na rok 2021 bude vyhlásená na jeseň 2020. ŽIADOSŤ Fulbrightova komisia nominuje vybraných kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre sú určené...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
 • Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award

  ); jeden odporúčajúci list od rektora alebo dekana školy, kde uchádzač pracuje, zaslaný v zapečatenej obálke na adresu Fulbrightovej komisie; uchádzači musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. V prípade absolvovania testu TOEFL v...

  http://www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award
 • Fulbrightov program

  Program Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/fulbrightov-program
 • Štúdium v USA

  s možnosťou krátkodobého zapožičania. Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk . Stránkové hodiny september - jún: Utorok:       13 - 16 Streda:       13 - 16 Štvrtok:      13 - 16 KONTAKTUJTE NÁS...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa
 • Banner 3

  Having completed my stated Fulbright goals, and others unforeseen, I can say that I am leaving Slovakia with very positive feelings about the program. Cristina Caro, Artist Fulbright Fellow 2011 – 2012

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/111-banner-3
 • Partneri

  J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB), Washington, D.C. Ministerstvo zahraničných vecí USA, Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti, Washington, D.C. Institute of International Education (IIE), New York Council for the International...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/partneri
 • Poradenské centrum

  o štúdiu v USA - Your 5 Steps to U.S. Study . Zoznamy vzdelávacích veľtrhov v SR v roku 2018 nájdete TU. Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky...

  http://www.fulbright.sk/poradenske-centrum
 • Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA

  Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete TU . Komisia...

  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa
 • Banner 0

  Milan Kováč, Fulbright Alumnus 2014, objavil stratené Mayské mesto pod džunglou v Guatemale pomocou laserového zariadenia.

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/256-banner-8
 • Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR

  Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike vznikla na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (198/05Zz.) za účelom podpory vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen...

  http://www.fulbright.sk/o-nas/komisia-j-fulbrighta
 • Banner 1

  Fulbrightovo štipendium mi poskytlo dôležité stimuly pre moju budúcu kariéru. Zároveň to bola skvelá príležitosť vymeniť si profesionálne skúsenosti a rozvinúť nové priateľstvá. Mikuláš OROS, SAV Košice Fulbright Fellow 2012 – 2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/113-banner-1
 • Štandardizované testy

  nájdete na www.ets.org/toefl a na stránke www.toeflgoanywhere.org . V prípade ďalších informácií kontaktujte office@fulbright.sk     Pri postgraduálnych programoch sa možno stretnúť s viacerými typmi testov, ktoré sú už zamerané na testovanie v...

  http://www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy
 • Banner 4

  and excited spectators, was a unique experience that I will remember forever. Elizabeth Romanoff Silva, Research Student Fulbright Fellow 2012-2013

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/187-banner-4
 • Banner 2

  for the possibility that others may see something we have failed to see, or may see it more accurately. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/112-banner-2
 • Banner 6

  diskusií s kolegami a dokonca aj pri hľadaní cestovného spojenia či platení účtov. Iveta Kovalčíková, Prešovská univerzita Fulbright Fellow 2005-2006

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/189-banner-6
 • Banner 7

  of human wisdom, empathy and perception, and there is no way of doing that except through education. Senator J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/190-banner-7
 • Banner 5

  že vzdelávacie a kultúrne výmeny sú nevyhnutné pre rozvoj mieru, slobody a medzinárodnej spolupráce. Senátor J. W. Fulbright

  http://www.fulbright.sk/69-titulka/hlavny-banner-na-titulke/188-banner-5

Výsledky 1 - 35 z 35