Poradenské centrum Komisie poskytuje aktuálne a objektívne informácie o študijných možnostiach v Spojených štátoch. Centrum je súčasťou celosvetovej siete poradenských centier nazývanej EducationUSA, ktorú sponzoruje Ministerstvo zahraničných vecí USA.

                                        

 

V centre sa nachádza knižnica katalógov amerických univerzít, štúdijných programov, informačných materiálov o možnostiach finančnej podpory štúdia v USA, informácie o vízach, o zdravotnom poistení, atď.  Poskytneme vám tipy pri výbere vhodnej inštitúcie, podávaní prihlášok a aplikačnom procese, a príprave na vycestovanie. 

 

Aktuálne, presné a úplné informácie 2016 o organizáciách a agentúrach, ktoré sa zaoberajú akreditáciou,  testovaním, financovaním a ďalšími aspektami štúdia v USA, sú k dispozícii TU.

 

Ak plánujete študovať v USA, prečítajte si aj jednu z brožúr, ktoré poskutujú informácie o všetkých aspektoch štúdia v USA:

 

if you want to study in usa 1if you want to study in usa 2

if you want to study in usa 4

 

 Základné informácie o bakalárskom štúdiu v USA v slovenskom jazyku nájdete :

index

 

V centre sú k dispozícii aj prípravné materiály na americké štandardizované  testy (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT, USMLE, LSAT) s možnosťou bezplatného zapožičania na dobru troch týždňov.

Okrem toho tu nájdete informácie, ako si správne vybrať vysokú školu či univerzitu, ako napísať esej, ako pracujú prijímacie oddelenia amerických vzdelávacích inštitúcií, informácie o finančnej pomoci a o športových štipendiách. Zoznam prístupnej literatúry, ktorý sa pravidelne dopĺňa o nové vydania, nájdete TU.

 

 

 

 

              

 

 

Poradenské služby sú poskytované bezplatne. 

 

Internetový portál celosvetovej siete EducationUSA poskytuje komplexné informácie o štúdiu a výskume v USA - Your 5 Steps to U.S. Study .

 

 EducationUSA aplikácia do Vášho mobilného telefónu.

 

 

 


  

 

Centrum sa usiľuje poskytovať presné, kompletné, aktuálne a objektívne informácie o študijných možnostiach v Spojených štátoch a spolupracuje s celosvetovou sieťoui poradenských centier MZV USA, nazývanej EducationUSA.

 

V centre sa nachádza knižnica katalógov amerických univerzít, štúdijných programov, informačných materiálov o možnostiach finančnej podpory a štúdijných programoch v USA, informácie o vízach, o zdravotnom poistení, atď. Pracovníci v centre poskytujú pomoc pri výbere vhodnej inštitúcie, pri  podávaní prihlášok a aplikačnom procese, a pri príprave na vycestovanie. Okrem toho centrum poskytuje prístup na internet a vyhľadávanie informácií z iných informačných centier a agentúr v USA.

Okrem aktualizovaných ponúk štipendií, o ktoré je potrebné sa uchádzať priamo u príslušných inštitúcií a množstva ďalších materiálov, centrum ponúka aj štúdijné texty a prípravné materiály (texty, audiokazety a CD ROMy) na prípravu amerických štandardizovaných testov (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT, USMLE) s možnosťou krátkodobého zapožičania.

Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk.

Stránkové hodiny september - jún:

Utorok:    

  13 - 16

Streda:    

  13 - 16

Štvrtok:   

  13 - 16

KONTAKTUJTE NÁS

Meno a Priezvisko: *
 
Email *
 
Štúdijný odbor
 
Oblasti môjho záujmu sú:
 Bakalárske štúdium 
 Magisterské štúdium 
 SAT  
 TOEFL  
 GRE  
 GMAT 
 LSAT  
 ACT 
 USMLE 
 Finančná pomoc 
 Fulbrightove štipendiá 
 Športové štipendiá 
 Iné (prosím doplňte) 
 
 
Iné
 
Powered byEMF HTML Form
Report Abuse

Pondelky a piatky sú po vopred dohodnutých termínoch (e-mailom office@fulbright.gov.sk alebo telefonicky 02/5542 5606) vyhradené predovšetkým pre mimobratislavských záujemcov.