VYSOKOŠKOLSKÉ A STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM, STÁŽE, JAZYKOVÉ KURZY, PRÁCA, CESTOVANIE A BRIGÁDY V USA

 

FLEX - (Future Leaders Exchange Program)

ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý je plne financovaný americkou vládou. Štipendium dáva študentom možnosť stráviť rok v americkej hosťovskej rodine a študovať na strednej škole.
 

www.discoverflex.org

slovakia@americancouncils.eu

 

 

OSF-NOS (Open Society Fund – Nadácia otvorenej spoločnosti)

Mimovládna organizácia, ktorej poslaním je vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.

Baštová 5

811 03 Bratislava 1

Tel:02-5441 4730, 5441 6913

e-mail: osf@osf.sk

http://www.osf.sk

 

 SAIA (Slovenská Akademická Informačná Agentúra)

Mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava 1

Tel: 02-5930 4700, 5930 4711

e-mail: saia@saia.sk

http://www.saia.sk

 

AFS (American Field Service) Intercultural Programs in Slovakia

Občianske združenie, ktoré je súčasťou celosvetovej siete takmer 60 podobných partnerských organizácií, ktorých poslaním je sprostredkovanie zahraničnej skúsenostičo najväčšiemu počtu ľudí. AFS má program štúdium v zahraničí alebo dobrovoľník v zahraničí.

 

Farská 30

949 01 Nitra

Tel: +421-948 676 766

e-mail: info@afsslovakia.sk

http://www.afsslovakia.sk

 

AISE (American Intercultural Student Exchange)

Agentúra zabezpečujúca stredoškolské študijné pobyty v zahraničí - ročné a polročné.

 

Štúrova 3

811 02 Bratislava

Tel.: +421-905 832 042

e-mail: info@aise-akv.sk

http://www.aise-akv.sk

 

 

CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL EASTERN EUROPE

Agentúra zabezpečujúca stredoškolské študijné pobyty v zahraničí.

 

Pluhová 2

831 01 Bratislava

Tel.: +421-2-4425 00 96

e-mail: info@chi-ee.sk

http://www.chi-ee.sk

 

 

EF High School Programs

prostredníctvom cestovnej kancelárie EF Jazykové pobyty

Štefánikova 19

811 05 Bratislava

Tel.: 02/3211 4904

www.jazykovepobyty.sk 

 

D&D TEAM

Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na organizovanie jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

 

Pod Rovnicami 37

841 05 Bratislava 4

Tel.: 02-6542 4300

Tel/Fax: 02-6542 8789

e-mail: dadteam@netax.sk

http://www.dadteam.sk

 

 ICESLOVAKIA

Orgnizácia, ktorá sa špecializuje na stredoškolské pobyty v USA.

Chrobákova 4

841 02 Bratislava

mobil:+421- 903417 657

e-mail: info@iceslovakia.sk

www.iceslovakia.sk

 

INTERSTUDY

InterStudy zabezpečuje štúdium v zahraničí a profesionálny servis v tejto oblasti pre široký okruh klientov. 

 

Štefánikova 17

811 05 Bratislava

Tel: 02-5262 2611, 5262 2612

Fax: 02-+5262 2613

e-mail: info@interstudy.sk

http://www.highschool.sk

 

PRACOVNÉ STÁŽE A INÉ VÝMENNÉ POBYTY

 

J-1 VISA EXGANGE VISITOR PROGRAM

Vyhľadávač oficiálnych J-1 víza výmenných programov v rôznych kategóriách (intern, trainee, teacher, high school student, a iné)

http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/?program=Intern