Úlohou centier InfoUSA je poskytovať širokú škálu informácií o Spojených štátoch amerických, ich histórii, vede, kultúre, obyvateľoch, legislatíve, politickom systéme, obchode ... a osloviť čo najviac ľudí, špecialistov a osôb s rovnakým zameraním, ktorí majú záujem o danú problematiku a hľadajú informácie o Spojených štátoch.

 

InfoUSA Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica

State Scientific Library

Lazovná 9

975 58 Banska Bystrica

E-mail: infoUSA@svkbb.eu

Web page

 

InfoUSA Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave

University Library

1. poschodie - 1st floor

Michalská 1

814 17 Bratislava

E-mail: infoUSA@ulib.sk

Vstup pre všetkých záujemcov je na členský preukaz Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Web page

 

InfoUSA Košice

Štátna vedecká knižnica

State Scientific Library
1. poschodie - 1st floor
Hlavná ul. 10
042 30 KOŠICE
E-mail: infoUSA@svkk.sk

Web page