American Spaces 003

 

Úlohou American Spaces/informačných centier  je poskytovať širokú škálu informácií o Spojených štátoch amerických, ich histórii, vede, kultúre, obyvateľoch, legislatíve, politickom systéme, obchode a osloviť  ľudí, špecialistov a osôb s rovnakým zameraním, ktorí majú záujem o danú problematiku a hľadajú informácie o Spojených štátoch.

 

American Center Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica

State Scientific Library

Lazovná 9

975 58 Banska Bystrica

E-mail: banskabystrica@americanspaces.sk

Web page

 

American Center Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave

University Library

1. poschodie - 1st floor

Michalská 1

814 17 Bratislava

E-mail: bratislava@americanspaces.sk

Vstup pre všetkých záujemcov je na členský preukaz Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Web page

 

American Center Košice

Štátna vedecká knižnica

State Scientific Library
1. poschodie - 1st floor
Hlavná ul. 10
042 30 KOŠICE
E-mail: kosice@americanspaces.sk

Web page