Program umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného odborníka na jeden alebo dva semestre. Úlohou odborníka je prednášať a poskytovať konzultácie vo vybraných oblastiach, interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, kde prítomnosť zahraničného lektora poskytne medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku. Hoci prednosť majú návrhy v rámci humanitných a sociálnych vied, aj iné disciplíny dôležité pre medzinárodné vzťahy budú zvažované. Program je vhodný najmä pre menšie, humanitne orientované inštitúcie (liberal arts colleges), inštitúcie orientované na menšiny, a komunitné inštitúcie, ktoré nemajú možnosť prijať zahraničného odborníka.

 

V rámci tohto programu (SIR) návrhy môžu podávať jednotlivé inštitúcie, alebo aj konzorcium dvoch alebo viacerých inštitúcií. Inštitúcie môžu navrhnúť svojho kandidáta alebo požiadať agentúru Council for International Exchage of Scholars (CIES), aby vybrala vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na http://www.cies.org/sir/.

 

Ďalšie informácie získate na office@fulbright.sk.