Seminár: Športové štipendiá a možnosti štúdia v USA

Fulbrightova komisia pre vzdelávacie výmeny v SR a InfoUSA centrum v Bratislave
pozývajú záujemcov na informačný seminár
Športové štipendiá a možnost  ... 

>>

Fordham Law School in New York City - štipendium

Fordham Law School in New York City Master of Laws Scholarship   Fulbrightova komisia v spolupráci s Fordham Law School in New York City má možnosť ka  ... 

>>

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

(Fulbright Scholar Program)   Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach ok  ... 

>>

 

Štúdium v USA

Poradenské centrum Komisie poskytuje aktuálne a objektívne informácie o študijných možnostiach v Spojených štátoch. Centrum je súčasťou celosvetovej   ... 

>>

Hubert H. Humphrey štipendijný program

  Program umožňuje skúseným odborníkom abslovovať 10- mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou. &n  ... 

>>

Poradenské centrum

Záujemci o štúdium a štipendiá
v USA si môžu dohodnúť osobné stretnutie cez objednávkový formulár.

Dohodnúť stretnutie