Letná škola o občianskej angažovanosti

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňovú Letnú školu o o občianskej angažovanosti. Európski študenti budú ma  ... 

>>

Semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov sú 5 až 6 – týždňové intenzívne akademické programy, zamerané na rôzne aspekty americ  ... 

>>

Letná škola o ochrane životného prostredia

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňovú Letnú školu o ochrane životného prostredia, na Kansas State University. Cieľom   ... 

>>

Letná škola sociálneho podnikania

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňovú Letnú školu sociálneho podnikania. Cieľom programu je umožniť európskym štud  ... 

>>

 

Letné semináre o amerických štúdiách

Letné semináre o USA sú 6 – týždňové intenzívne akademické programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilni  ... 

>>

Fulbright - Schuman Program

Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať,  robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa transatlantických vzťaho  ... 

>>

Kalendár akcii a termínov

01.12.2015

Uzávierka podávania prihlášok na Fulbright-Schuman program.

15.12.2015

Uzávierka podávania prihlášok na Semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov

14.01.2016

Uzávierka podávania prihlášok na Letné semináre o amerických štúdiách

Poradenské centrum

Záujemci o štúdium a štipendiá
v USA si môžu dohodnúť osobné stretnutie cez objednávkový formulár.

Dohodnúť stretnutie