Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa transatlantických vzťahov medzi USA a EU. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EU.

 

Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburgom.

 

Granty vo všeobecnej kategórii sú otvorené všetkým disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA.

 

Granty v inovatívnej kategórii: Fulbright-Schuman Innovation Grants.

Inovatívne granty sú určené na podporu takého pobytu, ktorý môže zlepšiť porozumenie základných záležitostí vo vzťahu EU - USA, najmä v oblastiach stretu politiky a technológií (napríklad ochrana dát). Tiež biznis modelmi a ich integrácii do nových alebo už existujúcich politík.

 

 Programy umožňujú:

 

- štúdium

- doktorandský výskum

- post doktorandský výskum

- prednášanie

 

Typy grantov:

 - Pre výskum a prednášanie (ukončené PhD)

 - Pre výskum (alebo štúdium) počas doktorandského štúdia

 - Pre administrátorov medzinárodného vzdelávania

 - Inovatívny grant

 

Štipendiá sú určené na pobyt na akreditovanej univerzite alebo v nezávislom výskumnom centre v USA. Uchádzači si môžu navrhnúť pobyt aj na ďalšej inštitúcii, pokiaľ zdokladujú dôvod a plán pobytu.

 

Kandidáti musia:

  • byť občanmi EÚ;
  • mať aspoň 3 mesačnú skúsenosť minimálne v dvoch členských štátoch EÚ (vrátane SR);
  • preukázať zodpovedajúcu akademickú  alebo profesionálnu kvalitu;
  • mať výbornú znalosť angličtiny
  • zabezpečiť si prijatie na danej inštitúcii/ inštitúciách v USA
  • 2 roky relevantnej profesionálnej alebo akademickej skúsenosti od ukončenia bakárskeho štúdia.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností, je potrebné kontaktovať Komisiu pre vzdelávacie výmeny medzi USA , Belgickom a Luxemburgom:  info@fulbright.be.

 

Doba trvania:

Pre postgraduálne štúdium: minimálne 4 mesiacov až jeden akademický rok (9 mesiacov).

Pre výskum a prednášanie: minimálna doba 3 mesiace, maximálna 9 mesiacov.

Pre administrátorov medzinárodného vzdelávania: minimálna doba 3 mesiace, maximálna 9 mesiacov.

 

Štipendium zahŕňa:

Mesačné štipendium  € 3,000 pre uchádzačov s ukončeným PhD. štúdiom, resp. € 2,000 pre študentov PhD. štúdia. Víza typu J-1 a zdravotné poistenie sú súčasťou štipendia. Cestovný príspevok vo výške € 2,000.

 

Kde študovať alebo robiť výskum:

-  na akreditovaných univerzitách

-  vo výskumných centrách

-  vo vládnych inštitúciách

 

Ako nájsť hosťujúcu univerzitu:

APSIA Schools

-  časopisy a iné publikácie

-  inštitúcie, na ktorých pôsobili bývalí štipendisti

 

Prihláška na školský rok 2022-2023 sa podáva od 15.septembra do 1.decembra (uzávierka je na poludnie) 2021 .

 

Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje:

Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA , Belgickom a Luxemburgom

https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/