Programy jednotlivci

Fulbrightov program umožňuje občanom SR  študovať, učiť alebo robiť výskum  v USA.

Všetky štipendiá Fulbrightovho programu sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia, otvorenej súťaže, akademickej dokonalosti a profesionálnej oddanosti.

 

Komisia J. W. Fulbrighta posudzuje prihlášky do všetkých programov spolu s odborníkmi v danom odbore a na základe ústneho pohovoru. Komisia pri výbere berie do úvahy doporučenie výberových komisií, dostupnosť finančných prostriedkov a ďalších požiadaviek v rámci jednotlivých programov.

 

Konečný súhlas s udelenými štipendiami vyslovuje Rada J.W. Fulbrighta pre zahraničné štipendiá, ktorú menuje prezident USA a ktorá sídli vo Washingtone, D.C.

 

Administráciu jednotlivých programov zabezpečuje Komisia v spolupráci s neziskovými agentúrami  Institute of International Education v New Yorku (www.iie.org) and Council for International Exchange of Scholars  (www.cies.org) vo Washingtone, D.C.

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

Fulbright – Schuman Program

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie