Grant Ronalda a Eileen Weiserových na odborný rozvoj

 

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award ponúka vysokoškolským pedagógom zo Slovenskej republiky príležitosť absolvovať krátkodobý (4 až 6 týždňov) výskumný pobyt na Michiganskej univerzite v Ann Arbor v USA. Uchádzači môžu predkladať projekty v ktorejkoľvek oblasti výskumu alebo výučby v spolupráci s pracovníkmi fakúlt a katedier pôsobiacich na Michiganskej univerzite. Pobyty je možné realizovať v mesiacoch február - apríl 2022 alebo september - november 2022.

 

Granty je možné realizovať vďaka finančnému daru veľvyslanca Ronalda Weisera - veľvyslanca USA na Slovensku v rokoch 2001-2004 a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.

 

Požiadavky na uchádzača

 • Štátne občianstvo Slovenskej republiky
 • Vynikajúca znalosť anglického jazyka
 • Ukončený tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) alebo ekvivalent
 • Pôsobenie na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v Slovenskej republike
 • Súčasťou aktivít kandidáta musí byť výučba (nielen výskum)

 

Benefity grantu

 • Spiatočná letenka: Medzinárodná letenka v ekonomickej triede
 • Ubytovanie
 • Základné zdravotné poistenie
 • Vízum: J-1 víza pre štipendistu
 • Diéty (denný honorár)

 

Ako podať prihlášku

 • Uchádzači podávajú prihlášku online
 • Prihláška musí obsahovať:
  • Životopis
  • Kópiu diplomu o ukončení doktorandského štúdia alebo kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom odbornom vzdelaní
  • Kópiu strany pasu s fotografiou
  • Esej v rozsahu dvoch strán s popisom výskumu uchádzača alebo spoločného projektu, ktorý sa má realizovať na Michiganskej univerzite, očakávaný prínos pre domovskú inštitúciu a motiváciu uchádzača o tento grant
  • Pozývací list od spolupracovníka z katedry alebo fakulty Michiganskej univerzity, na ktorej sa bude výskum realizovať
  • Odporúčací list od rektora alebo dekana domovskej inštitúcie zaslaný v samostatnej obálke Komisii na adresu: Konventná 1, 811 03 Bratislava
  • Výsledky jazykového testu TOEFL, ak ste ho absolvovali v uplynulých troch rokoch
  • Súhlas s účasťou na pohovore, ktorý prebehne telefonicky, resp. online prostredníctvom aplikácie Skype / Zoom


Termín na podanie prihlášky

Uzávierka termínu na podanie prihlášok na akademický rok 2022/2023 je 15. septembra 2021. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

 

Upozorňujeme tých, čo chcú realizovať výskum na Právnickej fakulte Michiganskej univerzity, že sa na nich okrem všeobecných podmienok uvedených vyššie vzťahujú ďalšie podmienky. Bližšie informácie nájdete tu Michigan International and Comparative Law Research Scholar Program

 

Často kladené otázky

Často kladené otázky nájdete na webovej stránke Weiserovho centra pre Európu a Euráziu