Letné semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov sú  5  – týždňové intenzívne akademické programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na stredoškolských inštitúciách.

 

Letný seminár pre stredoškolských učiteľov umožní podrobne sa zoznámiť s americkou spoločnosťou, vzdelávaním a kultúrou – minulou a súčasnou. Cieľom seminára bude poskytnúť obsah a materiály pre účastníkov tak, aby mohli vypracovať učebné osnovy o USA na úrovni stredných škôl. Hlavné zameranie seminára bude obsah a materiály, nie metodológia a pedagogické metódy. Program bude prostredníctvom kombinácie tradičných, multi-disciplinárnych a interdisciplinárnych prístupov skúmať históriu a vývoj amerických inštitúcií a hodnôt. Seminár sa  zamerá súčasné politické, sociálne a ekonomické debaty v americkej spoločnosti. Dôraz sa bude klásť na kultúrnu, geografickú a etnickú diverzitu v USA. 4 týždne akademického pobytu budú spojené s ďalším týždňom cestovania za účelom návštev rôznych pracovísk.

 

Termín konania seminára bude od 31. mája do 5. júla 2020 na University of Montana in Missuola alebo od 6. júna do 11. júla 2020 na Institute for Training and Development (ITD) Amherst, MA.
 

 

 

Letný seminár pre stredoškolských administrátorov –   umožňuje oboznámiť sa do hĺbky s americkou spoločnosťou, vzdelávaním a kultúrou – minulou a súčasnou. Hlavné zameranie seminára je zamerané na školiteľov, autorov učebníc, navrhovateľov učebných osnov, zástupcov ministerstiev školstva, školských odborov a pod. Program bude prostredníctvom kombinácie tradičných, multi-disciplinárnych a interdisciplinárnych prístupov skúmať históriu a vývoj amerických inštitúcií a hodnôt. Seminár sa  zamerá súčasné politické, sociálne a ekonomické debaty v americkej spoločnosti. Dôraz sa bude klásť na kultúrnu, geografickú a etnickú diverzitu v USA. 4 týždne akademického pobytu budú spojené s ďalším týždňom cestovania za účelom návštev rôznych pracovísk. 

 
Termín konania seminára bude od 3. júna do 9. júla 2020 na California State University at Chico.
 
 
 

 

 

Uzávierka podávania žiadostí na oba semináre je 15. januára 2020 na adrese office@fulbright.sk.

 

Fulbrightova komisia nominuje kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre majú zhruba 20 účastníkov  z celého sveta. MZV USA hradí aj všetky náklady spojené s pobytom vrátanie zdravotného poistenia.

 

 
Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.