Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá študentov v bakalárskom štúdiu na 5-týždňové letné školy, ktoré sa budú konať koncom júna - júl 2018:

 

1. Letnú školu sociálneho podnikania na University of Tennessee - Chattanooga. Cieľom programu oboznámiť európskych študentov s rozvojom sociálneho podnikania v USA, vrátane histórie, výziev a úspechov sociálnych podnikov a organizácií. Program je interaktívny a experimentálny, a umožní panelové diskusie, návštevy organizácií a dobrovoľnícke príležitosti. Študenti budú mať možnosť stretnúť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami a reprezentantmi neziskových organizácií. 

 

Podrobné informácie o škole nájdete TU.

 

Termín podania prihlášky je 19. decembra 2017.
PRIHLÁŠKA

 

 

2. Letná škola o občianskej angažovanosti na University of South Carolina. Cieľom programu je umožniť európskym študentom zoznámiť sa ako občania formovali históriu USA, vládne štruktúry a spoločnosť z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa bude zaoberať témami ako občianstvo, komunitná spolupráca, dobrovoľníctvo, ekonomický rozvoj, aktivizmus a pod.  Študenti budú mať možnosť stretnuť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami a reprezentantmi neziskových organizácií. 

 

Podrobné informácie o škole nájdete TU.

 

 

Termín podania prihlášky je 19. decembra 2017.
PRIHLÁŠKA
 

Požiadavky:

  • Úchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov;
  • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia;
  • Dobrý štúdijný prospech, mimoškolské aktivity;
  • Záujem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou;
  • Žiadnu skúsenosť s pobytom v USA alebo v inej krajine
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.)

 

Všetky náklady spojené s pobytom hradí MZV USA.

 

V prípade ďalších informácií kontaktujte Fulbrightovu komisiu na office@fulbright.sk