Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá študentov v bakalárskom štúdiu na 5 - týždňové letné školy, ktoré sa budú konať koncom júna - august 2019:

 

1. Letnú školu o mládeži, vzdelávaní a doplňovaní zručností. Cieľom programu je oboznámiť európskych študentov s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a socíálnom rozvoji. Program je interaktívny a experimentálny a bude  skúmať americké vysoké školstvo a prípravu mladých Američanov v zručnostiach, ktoré potrebuje priemysel, obchod a veda. Program umožní umožní aj stretnutia s osobnosťami z priemyslu, vysokého školstva, odborov atď.

 

Podrobné informácie o škole nájdete TU.

 

PRIHLÁŠKA

 

Termín podania prihlášky je 1. februára 2019.

 

2. Letná škola o občianskej angažovanosti. Cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa ako občianske hnutia  formovali históriu, vládne štruktúry a spoločnosť USA z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa bude zaoberať témami ako občianstvo, komunitná spolupráca, dobrovoľníctvo, ekonomický rozvoj, aktivizmus a pod.  Študenti budú mať možnosť stretnuť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami a reprezentantmi neziskových organizácií. 

 

Podrobné informácie o škole nájdete TU.

 

PRIHLÁŠKA

 

Termín podania prihlášky je 1. februára 2019.

 

POŽIADAVKY:

 

  • Uchádzačka/uchádzač sú vo veku 18 až 25 rokov;
  • Majú minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia;
  • Dosahujú veľmi dobrý štúdijný prospech (v prípade potreby zdokladovanie výsledkov štúdia);
  • Zapájajú sa do mimoškolských aktivít a komunitnej práce;
  •  Plynne hovoria po anglicky (osobný pohovor v angličtine);
  • Zaujímajú sa o danú tému a o americkú spoločnosť;
  • Nemajú žiadnu skúsenosti s pobytom v USA alebo v zahraničí;
  • Sú zodpovední, tolerantní a ochotní intenzívne študovať a pracovať.
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, znevýhodnené skupiny, telesne postihnutí občania a pod.), ktorí tieto informácie  zapracujú aj do prihlášky.

 

Všetky náklady spojené s pobytom hradí MZV USA.

 

V prípade ďalších informácií kontaktujte Fulbrightovu komisiu na office@fulbright.sk

 

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.