Poradenské centrum Komisie poskytuje aktuálne a objektívne informácie o študijných možnostiach v Spojených štátoch. Centrum je súčasťou celosvetovej siete poradenských centier nazývanej EducationUSA, ktorú sponzoruje Ministerstvo zahraničných vecí USA.

                                   

 

V centre sa nachádza knižnica katalógov amerických univerzít, štúdijných programov, informačných materiálov o možnostiach finančnej podpory štúdia v USA, informácie o vízach, o zdravotnom poistení, atď.  Poskytneme vám tipy pri výbere vhodnej inštitúcie, podávaní prihlášok a aplikačnom procese, a príprave na vycestovanie.

 

Nájdete tu aj  prípravné materiály na americké štandardizované testy (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT, USMLE) s možnosťou krátkodobého zapožičania.

 

K dispozícii sú informácie ako si správne vybrať vysokú školu či univerzitu, ako napísať esej, ako pracujú prijímacie oddelenia amerických vzdelávacích inštitúcií, informácie o finančnej pomoci a o športových štipendiách.

 

Zoznam prístupnej literatúry, ktoré sa pravidelne dopĺňajú o nové vydania, nájdete  TU.

 

Internetový portál celosvetovej siete EducationUSA poskytuje komplexné informácie o štúdiu v USA - Your 5 Steps to U.S. Study .

 

Zoznamy vzdelávacích veľtrhov v SR v roku 2018 nájdete TU.

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.

 

Poradenské služby sú poskytované bezplatne. Návštevu Poradenského centra v mesiacoch september - jún je potrebné si vopred dohodnúť.