Studium mediciny

Štúdium medicíny v USA sa diametrálne odlišuje od štúdia medicíny v Európe. Uchádzač musí najprv absolvovať 4-ročné bakalárske štúdium, v priebehu ktorého má čas rozhodnúť sa, na aké magisterské štúdium sa bude hlásiť ďalej. Ak má záujem o štúdium medicíny, bude musieť pokračovať v štúdiu na magisterskej úrovni, ktoré trvá ďalšie 4 roky.

 

Podrobné informácie o štruktúre štúdia medicíny v USA nájdete TU.

 

 

Zahraniční študenti, ktorí majú záujem o štúdium medicíny v USA si musia  veľmi podrobne oboznámiť s podmienkami prijatia na univerzitu v USA. Prijatie na americké lekárske fakulty je nesmierne súťaživé a náklady na štúdium sú vysoké. Zahraniční záujemcovia o vykonávanie lekárskej praxe v USA preto väčšinou ukončia lekárske vzdelanie doma a v USA potom absolvujú iba rezidentúru.  

 

Informácie o postupe a podmienkach, ktoré treba splniť pri uchádzaní sa o prijatie na lekársku fakultu alebo školu v USA nájdete TU.

 

 

Ak chce niekto vykonávať lekársku prax v USA (nezávisle od toho, či v USA študovali alebo nie), musí získať licenciu na výkon lekárskeho povolania v danom štáte USA. Keďže v USA nie je federálny úrad zodpovedný za udeľovanie lekárskych licencií, kritériá na získanie lekárskej licencie v každom štáte určuje lekárska komora, ktorá v danom štáte zodpovedá za udeľovanie lekárskych licencií.

 

Podrobné informácie ako postupovať pri  vybavovaní lekárskej licencie nájdete TU.