Fulbright
Scholar-in-Residence (S-I-R) Program

Program pre hosťujúcich vysokoškolských pedagógov

Fulbright Scholar-in-Residence (S-I-R) Program je určený pre inštitúcie vyššieho vzdelávania v Spojených štátoch, ktoré majú záujem o hosťujúceho vysokoškolského lektora zo Slovenska, pričom prednosť majú inštitúcie v Spojených štátoch, ktoré nemajú silný medzinárodný prvok a/alebo majú študentov z minoritných skupín obyvateľstva. Pre vysokoškolských pedagógov na Slovensku tak tento program ponúka príležitosť vyučovať a prednášať na akreditovanej inštitúcii vyššieho vzdelávania v USA. Prednáškový pobyt môže trvať jeden alebo dva semestre.

Prednášajúci zvyčajne vyučujú v bakalárskom stupni štúdia v odboroch, ako sú teritoriálne štúdiá, interdisciplinárne odbory zamerané na globálne otázky alebo v odboroch, kde pobyt zahraničného lektora môže ponúknuť inú kultúrnu alebo medzinárodnú perspektívu. Okrem samotného prednášania a skvalitňovania študijných osnov sa hosťujúci lektori zapájajú do širokého spektra aktivít so študentmi, fakultou a jej zamestnancami v rámci hosťovskej inštitúcie a miestnej komunity.

Americké inštitúcie majú možnosť podávať otvorené prihlášky alebo prihlášky na meno, t. j. s uvedením konkrétneho mena lektora. To znamená, že americká inštitúcia si vyžiada lektora zo Slovenska, ktorý spĺňa požadované kritériá alebo si vyžiada konkrétneho prednášajúceho. Komisia potom v mene žiadajúcej inštitúcie osloví prednášajúceho lektora zo Slovenska. Viac informácií o programe nájdete TU .

Požiadavky na uchádzačov

Benefity grantu

Príspevok na pokrytie životných nákladov

Príspevok sa vypočítava podľa lokality hosťovskej inštitúcie

Spiatočná letenka

Medzinárodná letenka v ekonomickej triede z bydliska lektora do miesta pobytu v USA (najkratší možný let - priamy let alebo let s minimálnymi prestupmi)

Vízum

J-1 vízum pre lektora a J-2 víza pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov

Iné finančné príspevky

Príspevok na rodinných príslušníkov

Príspevok na knihy a iné materiálové vybavenie

Príspevok
na usadenie sa

ASPE

Program úrazového a nemocenského poistenia pre lektora, ktorý pokrýva základnú zdravotnú starostlivosť (odporúčame súkromné doplnkové poistenie)

Administratívna podpora

Komisia pomáha lektorom pripraviť sa na pobyt v USA, zatiaľ čo Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE) poskytuje priebežnú podporu počas trvania grantu

Časový harmonogram

JANUÁR - MAREC

Komisia oslovuje vhodných lektorov, ak ide o otvorenú prihlášku alebo osloví konkrétneho lektora, ak ide o prihlášku na meno.

MAREC - APRÍL

Nominácie lektorov schvaľuje Rada Fulbrightovho programu pre zahraničné štipendiá (FFSB).

APRÍL – JÚN

Lektorom sú zaslané grantové dokumenty a Komisia zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a odchod do USA, ak lektor nastupuje na grantový pobyt v zimnom semestri.*

JÚN

Komisia organizuje pre lektorov pred odletom do USA povinné orientačné stretnutie.

JÚL – AUGUST

S lektormi programu, ktorí odchádzajú do USA v zimnom semestri, prebiehajú vízové pohovory na Veľvyslanectve USA v Bratislave.


* Ak grantový pobyt začína v letnom semestri, administratíva na spracovanie žiadosti o udelenie víza a na odchod do USA je zabezpečovaná v období septembra až decembra a vízové pohovory prebiehajú v decembri a januári.

FAQ

Som pedagóg na vysokej škole v Slovenskej republike, môžem sa priamo prihlásiť do programu S-I-R?

Program S-I-R je určený pre inštitúcie vyššieho vzdelávania v USA, ktoré si prostredníctvom neho môžu vyžiadať hosťujúceho lektora. To znamená, že príslušná inštitúcia si buď vyžiada konkrétneho lektora, alebo podá otvorenú prihlášku a úlohou Komisie je potom nájsť pre žiadajúcu inštitúciu vhodných kandidátov. Z tohto dôvodu odporúčame pedagógom zo Slovenska, aby v prípade záujmu navrhli svojim partnerom v USA, aby zvážili prihlásenie sa do programu S-I-R.

Postará sa Komisia o to, aby mi bolo poskytnuté neplatené alebo iné voľno v práci/na domovskej inštitúcii na účely grantového pobytu?

Uchádzač je zodpovedný za to, aby si zariadil neplatené voľno alebo inú formu uvoľnenia z práce na účely vycestovania. Takisto je zodpovedný za splnenie akýchkoľvek ďalších náležitostí potrebných na to, aby mohol prijať grant. Udelenie grantu neznamená automaticky súhlas/povolenie na uvoľnenie z práce, pretože Rada ani Komisia nie sú oprávnené na udelenie takéhoto súhlasu/povolenia.

Môžu členovia rodiny cestovať do USA so mnou?

Áno, ak spadajú do definície „rodinný príslušník“, t. j. manžel/ka alebo dieťa, ktoré je finančne odkázané na účastníka programu, pričom nie je staršie ako 21 rokov. V rámci grantu je poskytovaný mesačný príspevok 200 USD až 350 USD pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov, ktorým Komisia pomáha aj so zabezpečením potrebných víz (víza J-2).

Povedali o S-I-R programe

Tatiana Bužeková

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Scholar-in-Residence (S-I-R) Program, 2017-18, Department of Cultural Studies, Evergreen State College.

Súčasná pozícia:

vedúca Katedry etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Účasť na Fulbright S-I-R programe bola pre mňa skvelou skúsenosťou aj po odbornej, aj po ľudskej stránke. Moje kolegyne boli nesmierne láskavé a nápomocné; spolupráca s nimi ma obohatila v zmysle vedomostí, ale aj v zmysle pedagogických zručností. Skúsenosť, ktorú som na Evergreen State College získala, pomáha mi pri vyučovaní na domácej univerzite a pri zlepšení pedagogických postupov.”

Tatiana Bužeková

Fulbright Scholar-in-Residence (S-I-R) Program, 2017-2018

Michal Vašečka

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Scholar-in-Residence Program, 2019-2020, Lac Courte Oreilles Ojibwa College

Súčasná pozícia:

Program Director, Bratislava Policy Institute

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Počas pobytu na Lac Courte Oreilles Ojibwa College v Haywarde vo Wisconsine v roku 2019 som mal výnimočnú príležitosť prednášať sociológiu Native Americans z kmeňa Ojibwa. Najväčší úspech mal predmet Sociológia jedla. Zakončili sme ho spoločným varením vyprážaného syru a miešaním tatarskej omáčky... Skúsenosť z pobytu na College, ktorá stojí v rezervácii a je financovaná z príjmov z kasína bol neopakovateľný. Ako človek zoberajúci sa etnicitou a rasou som mal možnosť preniknúť dovnútra života Ojibwow a stal som sa honorárnym členom ich kmeňa, konkrétne časti Medveďov. Na moje prednášky organizovanými pre verejnosť postupne začali chodiť ľudia zo širšieho okolia a začali ma spoznávať vo Wallmarte i na pive v "Angry Minnow".

Michal Vašečka

Fulbright Scholar-in-Residence Program, 2019-2020