Fulbrightove programy
pre slovenské inštitúcie

Prostredníctvom Fulbrightovho programu môžu slovenské vysoké školy, výskumné, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a centrá, z verejného aj mimovládneho sektora, pozvať odborníkov z USA na krátkodobý pobyt na účely konzultácií, prednášok alebo účasti na workshopoch s cieľom rozvíjať inštitucionálnu spoluprácu a študijné programy.

Stredné školy môžu ďalej získať asistentov výučby anglického jazyka z USA, ktorí pomáhajú počas školského roka s výučbou angličtiny.

Pre viac informácií o programoch Fulbrightovej komisie určených pre slovenské inštitúcie, kliknite na vybraný program nižšie.

Pre informácie o grantoch pre jednotlivcov, kliknite na stránku Chystám sa do USA.

Zoznam grantov

Granty pre inštitúcie