1994

založenie Komisie na Slovensku

400+

slovenských absolventov

400+

amerických absolventov

Chystám sa do USA

Granty pre študentov, vysokoškolských učiteľov, vedcov a odborníkov z praxe na štúdium, prednášanie alebo výskum v USA.

Pre inštitúcie

Programy pre slovenské inštitúcie.

Chystám sa na Slovensko

Granty pre študentov, vysokoškolských učiteľov, vedcov a odborníkov z praxe na štúdium, prednášanie alebo výskum na Slovensku a granty pre US inštitúcie.

Janeil Engelstad

Fulbright U.S. Scholar 2006-07
Vysoká škola výtvarných umení a dizajnu v Bratislave

Súčasná pozícia:

zakladateľka a riaditeľka “Make Art with Purpose”, umelkyňa v Centre výskumu umenia sociálnej praxe, University of California, Santa Cruz.

„Moja skúsenosť na Slovensku ako štipendistka Fulbrightovho programu mi zmenila život. Počas pobytu som si vytvorila vzťahy a získala nápady, ktoré dodnes formujú moju prácu. S podporou Fulbrightovej komisie som aj ja podporovala kultúrne a vzdelávacie výmeny, a tiež podujatia v múzeách, galériách, univerzitách, či festivaloch medzi Slovenskom a viacerými mestami v USA, vrátane New Yorku, Bostonu, Dallasu, Chicaga, San Francisca a Seattlu, z ktorých majú prospech obe krajiny. Navyše, celoživotné priateľstvá, ktoré vznikli na Slovensku, obohacujú môj osobný život dodnes.“

Janeil Engelstad

Fulbright U.S. Scholar 2006-07

Yoel Rodríguez

Fulbright U.S. Scholar 2016 -17
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Súčasná pozícia:

Profesor, Hostos Community College of The City University of New York

„Moja skúsenosť s Fulbrightom na Slovensku bola úžasná, obohacujúca a naplňujúca, tak po profesionálnej, ako aj osobnej stránke. Skutočne transformačná cesta.“

Yoel Rodríguez

Fulbright U.S. Scholar 2016 -17

J. Luke Ryder

Fulbright U.S. Student 2013-14
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Súčasná pozícia:

historik a editor, Levine Institute for Holocaust Education of US Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.

„Fulbrightovo štipendium na Slovensku bolo životným zážitkom a pohlcujúcou skúsenosťou. Práca so slovenskými inštitúciami a archívmi bola jedinečnou výzvou a odmenou zároveň, pomohla mi rozšíriť výskum aj spoluprácu. Intenzívnejšie vystavenie sa slovenskému jazyku a kultúre, ale najmä priateľstvám a profesionálnym kontaktom, ktoré som získal vďaka štipendiu, viedli k novým neoceniteľným perspektívam nazerania na históriu a dedičstvo Slovenska a celého regiónu.“

J. Luke Ryder

Fulbright U.S. Student 2013-14

Todd Jusko

Fulbright U.S. Student 2007-08
Oddelenie toxických organických polutantov, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Súčasná pozícia:

docent, University of Rochester School of Medicine and Dentistry

„Nikdy by som nepovedal, že strávim takmer 2 roky na Slovensku. Ako PhD. študent epidemiológie na Washingtonskej univerzite som sa vo svojej dizertačnej práci venoval vplyvom látok PCB na ľudské zdravie. Moji kolegovia v Bratislave vytvorili kohortu dvojíc matka-dieťa z Michaloviec a Svidníka. Skúsenosť spolupracovať s nimi mi pomohla k lepšiemu poznaniu a pochopeniu tejto problematiky a najmä umožnila spoluprácu, ktorá trvá dodnes. Mimo pracovnej oblasti som stretol množstvo skvelých ľudí a nadviazal niekoľko celoživotných priateľstiev.“

Todd Jusko

Fulbright U.S. Student 2007-08

Steven Lemke

Fulbright U.S. Student 2019-20
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra socha, objekt, inštalácia

Súčasná pozícia:

zástupca riaditeľa a environmentálny rezidenčný umelec, the Saint John’s Pottery, College of Saint Benedict/Saint John’s University, Minnesota

„Môj Fulbright projekt, „Bývanie po Nežnom rozvode“, skúmal vzťah medzi slovenskou ľudovou architektúrou, panelákovým bývaním z čias socializmu a identitou. Fulbright mi umožnil spojiť sa s ostatnými študentami, výskumníkmi a pedagógmi v prostredí popretkávanom históriou a prírodnými krásami. Postrehy a kontakty, ktoré som získal počas výskumu architektúry paneláku mi otvorili dvere k príležitostiam a výzvam rozprávať a komunikovať význam mojej tvorivej praxe naprieč jazykmi a kultúrami. Čas strávený na Slovensku bol zásadným pri príprave na moju kariéru v akadémii.“

Steven Lemke

Fulbright U.S. Student 2019-20

Grace Sprockett

Fulbright English Teaching Assistant 2018-19
Gymnázium Karola Štúra v Modre

Súčasná pozícia:

lektorka anglického jazyka, gymnázium Pankuchova 6, Bratislava

„Moja skúsenosť s Fulbrightom na Slovensku bola najneuveriteľnejšou v mojom živote. Slovensko je skrytý klenot Európy. Stretla som priateľov na celý život, vrátane môjho terajšieho priateľa, ktorí ma inšpirovali ísť za svojimi snami. Slovensko má čo ponúknuť - nádhernú krajinu, úžasné jedlo a najmilších ľudí, akých kedy stretnete (a ja som zo stredozápadu, takže mi môžete veriť!). Táto skúsenosť mi dovolila rásť ako osobnosť, vyjsť zo svojej komfortnej zóny a stať sa človekom, ktorým som dnes. Navždy budem vďačná, že som vďaka Fulbrightu spoznala Slovensko, ktoré sa stalo mojim druhým domovom.”

Grace Sprockett

Fulbright English Teaching Assistant 2018-19

Emily Lapel

Fulbright English Teaching Assistant 2012-13
Gymnázium J.B. Magina, Vrbové

Súčasná pozícia:

Analytička legislatívnej politiky, Radnica mesta Denver, Colorado

„Rok, kedy som pôsobila ako ETA bol jednou z najväčších výziev a zároveň najobohacujúcejšou skúsenosťou v mojom živote. Môj pobyt na Slovensku mi umožnil spojiť sa so svojimi študentmi a kolegami a preskúmať jedinečnú históriu a kultúru strednej Európy. Bolo neuveriteľné sledovať pokrok, ktorý za ten rok moji študenti dosiahli. Moja skúsenosť bola výzvou, akú som si myslela, že nikdy nezažijem, ale umožnila mi v živote riskovať a vedieť, že uspejem.“

Emily Lapel

Fulbright English Teaching Assistant 2012-13

Nancy V. Baker

Fulbright Specialist 2013-14
Ekonomická univerzita v Bratislave

Súčasná pozícia:

emeritná profesorka, New Mexico State Univeristy, Las Cruces, New Mexico

„Vyučovanie na Ekonomickej univerzite o témach americkej politiky a kampaniach bolo intelektuálne vzrušujúce a tiež zmysluplné. Študenti boli bystrí, zvedaví a o tejto téme vedeli veľakrát viac, ako mnohí moji študenti v USA! Na jednej hodine, ktorú si budem navždy pamätať, prezentovali (v angličtine) ich odporúčané volebné stratégie. Bolo to fascinujúce. Rada som spolupracovala aj s ostatnými učiteľmi a zamestnancami, ako aj stretávala sa s miestnymi obyvateľmi krásneho historického mesta Bratislavy. Mnohí z nich sa stali mojimi priateľmi. Fulbright na Slovensku je životná skúsenosť, ktorú si nesmiete nechať ujsť.“

Nancy V. Baker

Fulbright Specialist 2013-14

Ábel Ravasz

Fulbright Slovak Student 2013-14
Columbia University, New York

Súčasná pozícia:

Prezident Inštitútu Mateja Bela & bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

„Fulbrightovo štipendium bolo pre mňa najintenzívnejším rokom života: popri štúdiu som navštevoval obrovský počet podujatí, výstavy a múzeá, stretával som sa so zaujímavými ľuďmi alebo som sa iba prechádzal v New York City. Štipendium mi naštartovalo kariéru: našiel som niekoľko ľudí, s ktorými pracujem dodnes, dokončil som magisterskú prácu a znova som naplánoval moju kariéru. V konečnom dôsledku Fulbrightovo štipendium malo obrovskú rolu v tom, že som dosiahol jeden z mojich snov a stal som sa slovenským splnomocnencom pre rómske komunity. Bola to úžasná skúsenosť, odporúčam to každému ašpirujúcemu akademikovi v akomkoľvek veku života!”

Ábel Ravasz

Fulbright Slovak Student 2013-14

Milota Sidorová

Fulbright Slovak Student 2013-14
Spitzer School of Architecture, The City College of New York, The City University of NY

Súčasná pozícia:

riaditeľka sekcie participatívneho plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy, moderátorka a dramaturgička rozhlasového programu Živé Mesto FM, Rádio FM

„Fulbrightovo štipendium bola jedna z najlepších príležitostí v živote ako zakúsiť iný systém vzdelávania, zažiť stretnutia s najlepšími mozgami v mojom odbore, debatovať hodiny s profesormi a profesorkami, ktorí mali ku mne zvedavý a partnerský prístup. Ukázalo mi ulice New Yorku tak, ako ani samotným obyvateľom mesta - kráčala som ním, pozorovala jeho život a hľadala súvislosti s mestským rozvojom. Ukázalo mi, ako vytrvalosť, zvedavosť a túžba stále sa posúvať sú skutočnou životnou filozofiou a ako nás sťažovanie, ako kultúrny fenomén nikam nezavedie. Hlavne to posledné ľudia našej krajiny potrebujú ako soľ, pretože potenciál tu je.“

Milota Sidorová

Fulbright Slovak Student 2013-14

Tomáš Hrozenský

Fulbright Slovak Student 2016-17
Elliott School of International Affairs, George Washington University

Súčasná pozícia:

výskumník, European Space Policy Institute, Viedeň

„Fulbrightovo štipendium bolo pre mňa neoceniteľnou životnou a kariérnou skúsenosťou otvárajúcou veľa rôznych dverí pri hľadaní môjho budúceho profesného uplatnenia.“

Tomáš Hrozenský

Fulbright Slovak Student 2016-17

Mária Kolesárová

Fulbright Slovak Scholar 2017-18
Georgetown University

Súčasná pozícia:

Odborná asistentka, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave

„Vždy som snívala, že navštívim miesta, kde vznikla veda, ktorú milujem a v ktorej pracujem. Som bioetička a bioetika bola založená na univerzite v Georgetowne. Fulbrightov program mi umožnil robiť výskum v etike genetiky, poznať nové metódy vyučovania medicínskej etiky a ešte lepšie sa zoznámiť s praxou poradenstva v oblasti klinickej etiky. Najlepšou a najmenej očakávanou časťou bolo, že som sa stala skutočnou súčasťou georgetownskej bioetickej komunity. Ale moja skúsenosť z Georgetownu neskončila, keď som sa vrátila z USA. Stále som v kontakte a spolupracujem s priateľmi a kolegami z dvoch tamojších bioetických centier.”

Mária Kolesárová

Fulbright Slovak Scholar 2017-18

Michal Vašečka

Fulbright Slovak Scholar 2008-09
Institute for the Study of International Migration, Georgetown University

Súčasná pozícia:

programový riaditeľ, Bratislava Policy Institute

„Prednášal som migračnú politiku a podieľal sa na výskume prístupov USA k migrácii za vlády prezidenta Georga W. Busha. Počas pobytu som mal prednášky a semináre o situácii na Slovensku a strednej Európe - na Georgetown University, na Johns Hopkins University, na University of North Carolina, v Kongrese USA, na Woodrow Wilson Center a na New School University. Pobyt bol pre mňa zásadný a doslova oči otvárajúci, po návrate som ťažil z výsledkov dlhé roky. Nehovoriac o tom, že sa mi, aspoň tak to vnímam, podarilo pochopiť nesmierne komplikovanú migračnú politiku USA a štátov Únie.“

Michal Vašečka

Fulbright Slovak Scholar 2008-09

Tatiana Bužeková

Fulbright Scholar-in-Residence 2017-18
Department of Cultural Studies, Evergreen State College

Súčasná pozícia:

vedúca Katedry etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

„Účasť na Fulbright S-I-R programe bola pre mňa skvelou skúsenosťou aj po odbornej, aj po ľudskej stránke. Moje kolegyne boli nesmierne láskavé a nápomocné; spolupráca s nimi ma obohatila v zmysle vedomostí, ale aj v zmysle pedagogických zručností. Skúsenosť, ktorú som na Evergreen State College získala, mi pomáha pri vyučovaní na domácej univerzite a pri zlepšení pedagogických postupov.”

Tatiana Bužeková

Fulbright Scholar-in-Residence 2017-18

Peter Terem

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award 2019-20
Weiser Diplomacy Center at the Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan

Súčasná pozícia:

prorektor pre vedu a výskum, Univerzita Mateja

„Pobyt mi umožnil získať nové skúsenosti vo výskume v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky USA. Základnou filozofiou pri uchádzaní sa o tento program bolo nielen získanie nových vedomostí o zahraničnej politike USA a koncepte mäkkej moci pre moje budúce ciele v akademickej sfére, ale aj posilniť odborný rast prostredníctvom výmeny poznatkov a myšlienok na jednej z najlepších univerzít na svete. Prednášky a verejné podujatia vo Weiser Diplomacy Center, menej formálny prístup, hĺbka analýz, intenzívne a kvalitné diskusie, ako aj profesionálne prístupy na všetkých úrovniach života priniesli doteraz najcennejšie a najužitočnejšie inšpirácie pre moje pôsobenie v akademickej sfére.“

Peter Terem

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award 2019-20

Alena Vachnová

Hubert H. Humphrey Fellow 2017-18
Boston University, Questrom School of Business, Financie and economic development

Súčasná pozícia:

Rozvojová manažérka, Nadácia DEDO

„Môj Humphrey rok ovplyvnil všetko, čo som od môjho návratu z USA robila. Nielen že som našla odpoveď na otázku, či existuje riešenie bezdomovectva, ale spoznala som aj konkrétne prístupy a kroky, ktoré vedú k jeho ukončovaniu. A rozhodla som sa ich aplikovať na Slovensku.“

Alena Vachnová

Hubert H. Humphrey Fellow 2017-18

Webinár - Fulbright Slovak Scholar Program Q&A

Zaregistrujte sa na informačný webinár, ktorý predstaví Fulbright Slovak Scholar Program na výskum a/alebo prednášanie na akademický rok 2025 - 2026!
Dozviete sa všetky potrebné informácie o programe a prihláške, aké sú kritériá, čo štipendium pokrýva, technické a administratívne záležitosti.

Viac

Nový cyklus podávania prihlášok na Fulbright Slovak Scholar Program

Program ponúka vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a skúseným odborníkom z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo prednášať na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v USA. Pobyt, ktorého cieľom je výskum a/alebo prednášanie, môže byť v trvaní 3 až 6 mesiacov.

Viac

Nový cyklus podávania prihlášok na Hubert H. Humphrey Fellowship

Program ponúka mladým odborným pracovníkom a odborníkom z praxe (mid-career) 10-mesačné postgraduálne štúdium na účely rozvoja zručností v oblasti vedenia ľudí a profesionálnej spolupráce s partnermi v USA.

Viac
Uzávierka podávania prihlášok na Fulbright Slovak Student Program

Program ponúka granty pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium a majú záujem o výskum v rámci svojho doktorandského štúdia na akreditovaných univerzitách po celých Spojených štátoch.

Uzávierka podávania prihlášok na Hubert H. Humphrey Program

Program ponúka mladým odborným pracovníkom a odborníkom z praxe (mid-career) 10-mesačné postgraduálne štúdium

Uzávierka podávania prihlášok na Fulbright Slovak Scholar Program

Program ponúka granty pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo prednášať po celých Spojených štátoch.

Sianna
Serio

Pochádza z Bel Air v Marylande a nedávno ukončila štúdium na University of Maryland, Baltimore County, kde získala titul z informatiky v odbore umelá inteligencia/strojové učenie. Počas štúdia na UMBC absolvovala zahraničný pobyt, mala viacero zamestnaní na akademickej pôde a bola členkou Centra pre ženy v technológiách, kde pôsobila v mnohých funkciách. Popri získaní bakalárskeho titulu Sianna absolvovala aj odbor aplikovaná lingvistika, ktorý ju inšpiroval k tomu, aby sa stala Fulbrightovou ETA.

Gideon
Perez

Gideon Perez sa narodil a vyrastal v meste Austin, štát Minnesota, známeho tiež ako "Spamtown". V máji 2022 ukončil štúdium na Luther College s titulom bakalár v odbore anglický jazyk a literatúra. Počas štúdia na Lutherovej univerzite Gideon pracoval ako lektor písania a tiež stážoval v medzinárodnej literárnej agentúre Susanna Lea Associates. Veľmi rád sleduje športy všetkého druhu, ako aj hrá s priateľmi tenis a golf. Vo voľnom čase rád číta, varí a venuje sa turistike. Gideon bude asistentom výučby angličtiny na Myjave, kde sa teší na spoznávanie okolitej prírody a nadväzovanie kontaktov v rámci komunity.

Zuzana
Hrubšová

študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v r. 1998 - 2004. Počas štúdia absolvovala ročný študijný pobyt na Université de la Bretagne Occidentale vo Francúzku. Pracovala na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH v Bratislave. Od r. 2007 pracuje v Detskom kardiocentre ako anestéziológ a intenzivista na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Špecializačnú skúšku v odbore anestéziológia a intenzívna medicína absolvovala v r. 2010. K jej hlavným klinickým záujmom patria mechanické podpory srdca, vplyv anestézie na neuro-psychický vývoj detí s ochoreniami srdca, nekonvenčné typy ventilácie, invazívne cievne prístupy a simulačný tréning.

viac štipendistov 23/24