1994

založenie Komisie na Slovensku

380+

slovenských absolventov

400+

amerických absolventov

Chystám sa do USA

Granty pre študentov, vysokoškolských učiteľov, vedcov a odborníkov z praxe na štúdium, prednášanie alebo výskum v USA.

Pre inštitúcie

Programy pre slovenské inštitúcie.

Chystám sa na Slovensko

Granty pre študentov, vysokoškolských učiteľov, vedcov a odborníkov z praxe na štúdium, prednášanie alebo výskum na Slovensku a granty pre US inštitúcie.

Janeil Engelstad

Fulbright U.S. Scholar 2006-07
Vysoká škola výtvarných umení a dizajnu v Bratislave

Súčasná pozícia:

zakladateľka a riaditeľka “Make Art with Purpose”, umelkyňa v Centre výskumu umenia sociálnej praxe, University of California, Santa Cruz.

„Moja skúsenosť na Slovensku ako štipendistka Fulbrightovho programu mi zmenila život. Počas pobytu som si vytvorila vzťahy a získala nápady, ktoré dodnes formujú moju prácu. S podporou Fulbrightovej komisie som aj ja podporovala kultúrne a vzdelávacie výmeny, a tiež podujatia v múzeách, galériách, univerzitách, či festivaloch medzi Slovenskom a viacerými mestami v USA, vrátane New Yorku, Bostonu, Dallasu, Chicaga, San Francisca a Seattlu, z ktorých majú prospech obe krajiny. Navyše, celoživotné priateľstvá, ktoré vznikli na Slovensku, obohacujú môj osobný život dodnes.“

Janeil Engelstad

Fulbright U.S. Scholar 2006-07

Yoel Rodríguez

Fulbright U.S. Scholar 2016 -17
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Súčasná pozícia:

Profesor, Hostos Community College of The City University of New York

„Moja skúsenosť s Fulbrightom na Slovensku bola úžasná, obohacujúca a naplňujúca, tak po profesionálnej, ako aj osobnej stránke. Skutočne transformačná cesta.“

Yoel Rodríguez

Fulbright U.S. Scholar 2016 -17

J. Luke Ryder

Fulbright U.S. Student 2013-14
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Súčasná pozícia:

historik a editor, Levine Institute for Holocaust Education of US Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.

„Fulbrightovo štipendium na Slovensku bolo životným zážitkom a pohlcujúcou skúsenosťou. Práca so slovenskými inštitúciami a archívmi bola jedinečnou výzvou a odmenou zároveň, pomohla mi rozšíriť výskum aj spoluprácu. Intenzívnejšie vystavenie sa slovenskému jazyku a kultúre, ale najmä priateľstvám a profesionálnym kontaktom, ktoré som získal vďaka štipendiu, viedli k novým neoceniteľným perspektívam nazerania na históriu a dedičstvo Slovenska a celého regiónu.“

J. Luke Ryder

Fulbright U.S. Student 2013-14

Todd Jusko

Fulbright U.S. Student 2007-08
Oddelenie toxických organických polutantov, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Súčasná pozícia:

docent, University of Rochester School of Medicine and Dentistry

„Nikdy by som nepovedal, že strávim takmer 2 roky na Slovensku. Ako PhD. študent epidemiológie na Washingtonskej univerzite som sa vo svojej dizertačnej práci venoval vplyvom látok PCB na ľudské zdravie. Moji kolegovia v Bratislave vytvorili kohortu dvojíc matka-dieťa z Michaloviec a Svidníka. Skúsenosť spolupracovať s nimi mi pomohla k lepšiemu poznaniu a pochopeniu tejto problematiky a najmä umožnila spoluprácu, ktorá trvá dodnes. Mimo pracovnej oblasti som stretol množstvo skvelých ľudí a nadviazal niekoľko celoživotných priateľstiev.“

Todd Jusko

Fulbright U.S. Student 2007-08

Steven Lemke

Fulbright U.S. Student 2019-20
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra socha, objekt, inštalácia

Súčasná pozícia:

zástupca riaditeľa a environmentálny rezidenčný umelec, the Saint John’s Pottery, College of Saint Benedict/Saint John’s University, Minnesota

„Môj Fulbright projekt, „Bývanie po Nežnom rozvode“, skúmal vzťah medzi slovenskou ľudovou architektúrou, panelákovým bývaním z čias socializmu a identitou. Fulbright mi umožnil spojiť sa s ostatnými študentami, výskumníkmi a pedagógmi v prostredí popretkávanom históriou a prírodnými krásami. Postrehy a kontakty, ktoré som získal počas výskumu architektúry paneláku mi otvorili dvere k príležitostiam a výzvam rozprávať a komunikovať význam mojej tvorivej praxe naprieč jazykmi a kultúrami. Čas strávený na Slovensku bol zásadným pri príprave na moju kariéru v akadémii.“

Steven Lemke

Fulbright U.S. Student 2019-20

Grace Sprockett

Fulbright English Teaching Assistant 2018-19
Gymnázium Karola Štúra v Modre

Súčasná pozícia:

lektorka anglického jazyka, gymnázium Pankuchova 6, Bratislava

„Moja skúsenosť s Fulbrightom na Slovensku bola najneuveriteľnejšou v mojom živote. Slovensko je skrytý klenot Európy. Stretla som priateľov na celý život, vrátane môjho terajšieho priateľa, ktorí ma inšpirovali ísť za svojimi snami. Slovensko má čo ponúknuť - nádhernú krajinu, úžasné jedlo a najmilších ľudí, akých kedy stretnete (a ja som zo stredozápadu, takže mi môžete veriť!). Táto skúsenosť mi dovolila rásť ako osobnosť, vyjsť zo svojej komfortnej zóny a stať sa človekom, ktorým som dnes. Navždy budem vďačná, že som vďaka Fulbrightu spoznala Slovensko, ktoré sa stalo mojim druhým domovom.”

Grace Sprockett

Fulbright English Teaching Assistant 2018-19

Emily Lapel

Fulbright English Teaching Assistant 2012-13
Gymnázium J.B. Magina, Vrbové

Súčasná pozícia:

Analytička legislatívnej politiky, Radnica mesta Denver, Colorado

„Rok, kedy som pôsobila ako ETA bol jednou z najväčších výziev a zároveň najobohacujúcejšou skúsenosťou v mojom živote. Môj pobyt na Slovensku mi umožnil spojiť sa so svojimi študentmi a kolegami a preskúmať jedinečnú históriu a kultúru strednej Európy. Bolo neuveriteľné sledovať pokrok, ktorý za ten rok moji študenti dosiahli. Moja skúsenosť bola výzvou, akú som si myslela, že nikdy nezažijem, ale umožnila mi v živote riskovať a vedieť, že uspejem.“

Emily Lapel

Fulbright English Teaching Assistant 2012-13

Nancy V. Baker

Fulbright Specialist 2013-14
Ekonomická univerzita v Bratislave

Súčasná pozícia:

emeritná profesorka, New Mexico State Univeristy, Las Cruces, New Mexico

„Vyučovanie na Ekonomickej univerzite o témach americkej politiky a kampaniach bolo intelektuálne vzrušujúce a tiež zmysluplné. Študenti boli bystrí, zvedaví a o tejto téme vedeli veľakrát viac, ako mnohí moji študenti v USA! Na jednej hodine, ktorú si budem navždy pamätať, prezentovali (v angličtine) ich odporúčané volebné stratégie. Bolo to fascinujúce. Rada som spolupracovala aj s ostatnými učiteľmi a zamestnancami, ako aj stretávala sa s miestnymi obyvateľmi krásneho historického mesta Bratislavy. Mnohí z nich sa stali mojimi priateľmi. Fulbright na Slovensku je životná skúsenosť, ktorú si nesmiete nechať ujsť.“

Nancy V. Baker

Fulbright Specialist 2013-14

Ábel Ravasz

Fulbright Slovak Student 2013-14
Columbia University, New York

Súčasná pozícia:

Prezident Inštitútu Mateja Bela & bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

„Fulbrightovo štipendium bolo pre mňa najintenzívnejším rokom života: popri štúdiu som navštevoval obrovský počet podujatí, výstavy a múzeá, stretával som sa so zaujímavými ľuďmi alebo som sa iba prechádzal v New York City. Štipendium mi naštartovalo kariéru: našiel som niekoľko ľudí, s ktorými pracujem dodnes, dokončil som magisterskú prácu a znova som naplánoval moju kariéru. V konečnom dôsledku Fulbrightovo štipendium malo obrovskú rolu v tom, že som dosiahol jeden z mojich snov a stal som sa slovenským splnomocnencom pre rómske komunity. Bola to úžasná skúsenosť, odporúčam to každému ašpirujúcemu akademikovi v akomkoľvek veku života!”

Ábel Ravasz

Fulbright Slovak Student 2013-14

Milota Sidorová

Fulbright Slovak Student 2013-14
Spitzer School of Architecture, The City College of New York, The City University of NY

Súčasná pozícia:

riaditeľka sekcie participatívneho plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy, moderátorka a dramaturgička rozhlasového programu Živé Mesto FM, Rádio FM

„Fulbrightovo štipendium bola jedna z najlepších príležitostí v živote ako zakúsiť iný systém vzdelávania, zažiť stretnutia s najlepšími mozgami v mojom odbore, debatovať hodiny s profesormi a profesorkami, ktorí mali ku mne zvedavý a partnerský prístup. Ukázalo mi ulice New Yorku tak, ako ani samotným obyvateľom mesta - kráčala som ním, pozorovala jeho život a hľadala súvislosti s mestským rozvojom. Ukázalo mi, ako vytrvalosť, zvedavosť a túžba stále sa posúvať sú skutočnou životnou filozofiou a ako nás sťažovanie, ako kultúrny fenomén nikam nezavedie. Hlavne to posledné ľudia našej krajiny potrebujú ako soľ, pretože potenciál tu je.“

Milota Sidorová

Fulbright Slovak Student 2013-14

Tomáš Hrozenský

Fulbright Slovak Student 2016-17
Elliott School of International Affairs, George Washington University

Súčasná pozícia:

výskumník, European Space Policy Institute, Viedeň

„Fulbrightovo štipendium bolo pre mňa neoceniteľnou životnou a kariérnou skúsenosťou otvárajúcou veľa rôznych dverí pri hľadaní môjho budúceho profesného uplatnenia.“

Tomáš Hrozenský

Fulbright Slovak Student 2016-17

Mária Kolesárová

Fulbright Slovak Scholar 2017-18
Georgetown University

Súčasná pozícia:

Odborná asistentka, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave

„Vždy som snívala, že navštívim miesta, kde vznikla veda, ktorú milujem a v ktorej pracujem. Som bioetička a bioetika bola založená na univerzite v Georgetowne. Fulbrightov program mi umožnil robiť výskum v etike genetiky, poznať nové metódy vyučovania medicínskej etiky a ešte lepšie sa zoznámiť s praxou poradenstva v oblasti klinickej etiky. Najlepšou a najmenej očakávanou časťou bolo, že som sa stala skutočnou súčasťou georgetownskej bioetickej komunity. Ale moja skúsenosť z Georgetownu neskončila, keď som sa vrátila z USA. Stále som v kontakte a spolupracujem s priateľmi a kolegami z dvoch tamojších bioetických centier.”

Mária Kolesárová

Fulbright Slovak Scholar 2017-18

Michal Vašečka

Fulbright Slovak Scholar 2008-09
Institute for the Study of International Migration, Georgetown University

Súčasná pozícia:

programový riaditeľ, Bratislava Policy Institute

„Prednášal som migračnú politiku a podieľal sa na výskume prístupov USA k migrácii za vlády prezidenta Georga W. Busha. Počas pobytu som mal prednášky a semináre o situácii na Slovensku a strednej Európe - na Georgetown University, na Johns Hopkins University, na University of North Carolina, v Kongrese USA, na Woodrow Wilson Center a na New School University. Pobyt bol pre mňa zásadný a doslova oči otvárajúci, po návrate som ťažil z výsledkov dlhé roky. Nehovoriac o tom, že sa mi, aspoň tak to vnímam, podarilo pochopiť nesmierne komplikovanú migračnú politiku USA a štátov Únie.“

Michal Vašečka

Fulbright Slovak Scholar 2008-09

Tatiana Bužeková

Fulbright Scholar-in-Residence 2017-18
Department of Cultural Studies, Evergreen State College

Súčasná pozícia:

vedúca Katedry etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

„Účasť na Fulbright S-I-R programe bola pre mňa skvelou skúsenosťou aj po odbornej, aj po ľudskej stránke. Moje kolegyne boli nesmierne láskavé a nápomocné; spolupráca s nimi ma obohatila v zmysle vedomostí, ale aj v zmysle pedagogických zručností. Skúsenosť, ktorú som na Evergreen State College získala, mi pomáha pri vyučovaní na domácej univerzite a pri zlepšení pedagogických postupov.”

Tatiana Bužeková

Fulbright Scholar-in-Residence 2017-18

Peter Terem

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award 2019-20
Weiser Diplomacy Center at the Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan

Súčasná pozícia:

prorektor pre vedu a výskum, Univerzita Mateja

„Pobyt mi umožnil získať nové skúsenosti vo výskume v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky USA. Základnou filozofiou pri uchádzaní sa o tento program bolo nielen získanie nových vedomostí o zahraničnej politike USA a koncepte mäkkej moci pre moje budúce ciele v akademickej sfére, ale aj posilniť odborný rast prostredníctvom výmeny poznatkov a myšlienok na jednej z najlepších univerzít na svete. Prednášky a verejné podujatia vo Weiser Diplomacy Center, menej formálny prístup, hĺbka analýz, intenzívne a kvalitné diskusie, ako aj profesionálne prístupy na všetkých úrovniach života priniesli doteraz najcennejšie a najužitočnejšie inšpirácie pre moje pôsobenie v akademickej sfére.“

Peter Terem

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award 2019-20

Alena Vachnová

Hubert H. Humphrey Fellow 2017-18
Boston University, Questrom School of Business, Financie and economic development

Súčasná pozícia:

Rozvojová manažérka, Nadácia DEDO

„Môj Humphrey rok ovplyvnil všetko, čo som od môjho návratu z USA robila. Nielen že som našla odpoveď na otázku, či existuje riešenie bezdomovectva, ale spoznala som aj konkrétne prístupy a kroky, ktoré vedú k jeho ukončovaniu. A rozhodla som sa ich aplikovať na Slovensku.“

Alena Vachnová

Hubert H. Humphrey Fellow 2017-18

Nový cyklus podávania žiadostí o asistentov výučby angličtiny

Program ponúka stredným školám na Slovensku príležitosť požiadať o asistenta výučby anglického jazyka na jeden školský rok.

Viac

Nový cyklus Weiser Professional Development Award

Nový cyklus podávania prihlášok na Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, určený pre slovenských vysokoškolských pedagógov, ktorí majú príležitosť absolvovať krátkodobý výskumný pobyt na University of Michigan, Ann Arbor. Uzávierka podávania prihlášok na rok 2024-2025 je 15. januára 2024.

Viac
Uzávierka podávania prihlášok na Fulbright Schuman Program

Granty pre občanov EÚ na štúdium, prednášanie alebo výskum v USA v oblasti rozvoja EÚ, politík EÚ alebo transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ

Uzávierka termínu na podanie žiadostí o asistentov výučby angličtiny

Stredné školy na Slovensku môžu požiadať o asistenta výučby anglického jazyka na jeden školský rok.

Uzávierka podávania prihlášok na Weiser Professional Development Award

Program ponúka vysokoškolským pedagógom zo Slovenska príležitosť absolvovať krátkodobý (2 až 3 mesačný) výskumný pobyt na University of Michigan, Ann Arbor

Sianna
Serio

Pochádza z Bel Air v Marylande a nedávno ukončila štúdium na University of Maryland, Baltimore County, kde získala titul z informatiky v odbore umelá inteligencia/strojové učenie. Počas štúdia na UMBC absolvovala zahraničný pobyt, mala viacero zamestnaní na akademickej pôde a bola členkou Centra pre ženy v technológiách, kde pôsobila v mnohých funkciách. Popri získaní bakalárskeho titulu Sianna absolvovala aj odbor aplikovaná lingvistika, ktorý ju inšpiroval k tomu, aby sa stala Fulbrightovou ETA.

Gideon
Perez

Gideon Perez sa narodil a vyrastal v meste Austin, štát Minnesota, známeho tiež ako "Spamtown". V máji 2022 ukončil štúdium na Luther College s titulom bakalár v odbore anglický jazyk a literatúra. Počas štúdia na Lutherovej univerzite Gideon pracoval ako lektor písania a tiež stážoval v medzinárodnej literárnej agentúre Susanna Lea Associates. Veľmi rád sleduje športy všetkého druhu, ako aj hrá s priateľmi tenis a golf. Vo voľnom čase rád číta, varí a venuje sa turistike. Gideon bude asistentom výučby angličtiny na Myjave, kde sa teší na spoznávanie okolitej prírody a nadväzovanie kontaktov v rámci komunity.

Zuzana
Hrubšová

študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v r. 1998 - 2004. Počas štúdia absolvovala ročný študijný pobyt na Université de la Bretagne Occidentale vo Francúzku. Pracovala na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH v Bratislave. Od r. 2007 pracuje v Detskom kardiocentre ako anestéziológ a intenzivista na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Špecializačnú skúšku v odbore anestéziológia a intenzívna medicína absolvovala v r. 2010. K jej hlavným klinickým záujmom patria mechanické podpory srdca, vplyv anestézie na neuro-psychický vývoj detí s ochoreniami srdca, nekonvenčné typy ventilácie, invazívne cievne prístupy a simulačný tréning.

viac štipendistov 23/24